Върни се нагоре

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Професионална гимназия по туризъм

град Самоков

Коя от следните професии смятате за най- атрактивна?

Ресторантьор - 25%
Хотелиер - 25%
Екскурзовод - 0%
Аниматор - 37.5%
Туристически агент - 0%
друга... - 12.5%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 27 Май 2016 - 11:12
Mostly cloudy

11°C

Самоков

Mostly cloudy
Humidity: 74%
Wind: WSW at 11.27 km/h
Saturday 3°C / 15°C Mostly sunny
Sunday 6°C / 21°C Sunny
Monday 6°C / 22°C Mostly sunny
Tuesday 8°C / 21°C Rain

Добре дошли на официалната Интернет страница на Професионална гимназия по туризъм- гр. Самоков

 

 

УЧЕНИЧЕСКИ  И  СТУДЕНТСКИ  ПРАКТИКИ  2  ПРОЕКТА  С  ФИНАНСОВАТА  ПОДКРЕПА  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  СОЦИАЛЕН  ФОНД

Д-Р  ЕВЕЛИНА  ХРИСТОВА,  РЪКОВОДИТЕЛ  НА  ПРОЕКТИТЕ;

 

Проектите  се  осъществяват  с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна  програма„Развитие  на  човешките  ресурси”,  съфинансирана  от  Европейския  социален  фонд  на  Европейския  съюз

 

МИНИСТЕРСТВО  НО  ОБРАЗОВАНИЕТО,  МЛАДЕЖТА  И  НАУКАТА

 

Основни  цели  на  схемата "Ученически  и  студентски  практики"

  предоставяне  на  качествена  професионална  подготовка  в  реални  работни  условия  за    ученици  и  студенти;

  улесняване  на  прехода  от  училище  към  работното място  и  повишаване  на  успешната  реализация  на трудовия  пазар;

  изграждане  на  стабилни  партньорства  между  образователните  и  обучителни  институции  и бизнеса.

 

Схемата  е  разделена  на  два  проекта

  Компонент  1  –проект  BG051PO001 -   3.3.07 -   0001  ,,Ученически  практики”

  Компонент  2  –проект  BG051PO001 -   3.3.07 -   0002  ,,Студентски  практики

Двата  проекта  ще  се  изпълняват   до  31  октомври  2014  г.

 

Проектите  са:

  Базирани  на  добрите  практики  и  успешните   взаимодействия между  професионалните  гимназии,  висшите  училища  и  работодателите;

Предвидено  е:

  Включването  на  бизнеса  още  в  процеса  на  планиране   и  анализ  на  нуждите  от  практическо  обучениена   бъдещите  кадри  –ученици  и  студенти.

 

Проектът  „Ученически  практики” 

 

  обхваща  всички   училища  от  системата  на  професионалното образование  и  обучение;

  Практическо  обучение  трябва  да  преминат  46  000 ученици,  а  могат  да  бъдат  включени  макс.  53  670  ученици;

  Бюджетът  на  проект  “Ученически  практики”  е  30  000  000  лева.

  За  успешно  завършено  ще  се  счита  практическото  обучение,  проведено  в  реална  работна  среда  в  рамките  на  240  часа  от  един  ученик;

  След  приключването  и  отчитането  на  практиката  на   ученика  се  изплаща  стипендия  в  размер  на  300  лв.;

  Всeки  ученик  има  право  да  се  включи  само  веднъж в  рамките  на  своето  обучение  в  провеждането  на  практика  в  реална  работна  среда;

  В  бюджета  на  проекта  са  заложени  средства  за  възнаграждение  на  наставници  и  от  страна  на  работодателя.

!!! Практиката по този проект не заменя задължителната производствена практика по учебен план !!!

Наставничество  на  ученици

  Наставници  на  учениците  са  служители  на  организациите,  предоставили  места  за  провеждането  на  практиката;

  Всеки  наставникще  ръководи  група  от  1  до  10  ученици;

  Индикативният  среден  брой  часове  работа  на  ученик  са  9  часа,  които  биха  били  повече  или  по -   малко,  в  зависимост  от  спефиката  на  обучението  при  часова  ставка  до  8  лева  на  час;

  Наставниците  ще  участват  в  изработването  на  програми  и  в  проверката  на  резултатитена  учениците,  в  сътрудничество  с  наблюдаващите  учители.

 

Проект  „Студентски  практики”

  Проектът  се  изпълнява  в  партньорство с всичките  51  висши  училища в България;

  Практическо  обучение  трябва  да  проведат  62  700 студенти,  а  в  проекта  могат  да  бъдат  включени  макс.  73 300;

  Бюджетът  на  проект  “Студентски  практики”  е  60  000  000 лева.

 

Проект    Студентски  практики” 

  В  проекта  могат  да  участват  всички  редовни  и  задочни  студенти,  вписани  в  Регистъра  на  действащите  и прекъснали  студенти  на  МОМН;

  За  успешно  приключило  се  счита  практическото  обучение,  проведено  от  един  студент  в  реална  работна  среда  в  рамките  на  240  часа;

  След  приключването  и  отчитането  на  практиката  на  студента  се  изплаща  стипендия  в  размер  на  480  лв.;

  Студентите  имат  право  да  се  включат  в  практическо  обучение  в  реална  работна  среда  само  веднъж  в  рамките на  своетообучениекато  бакалавър  и  само  веднъжкато магистър. 

 

Наставничество  на  студенти

  Реализацията  на  практиката  на  студента  се  извършва  чрез  обучаващ  в  реалната  работна  среда  ментор от организацията - работодатели  под  периодичното наблюдение на академичен  наставник от съответното висше  училище;

  Организацията -   работодател,  следва  да  осигури  ментора (служител  на  работодателя),  който  да  наставлява  и обучава  студента/ите  по  време  на  практиката  му/им  в реална  работна  среда.

  По  предварителни  изчисления  един  ментор  може  да  работи  с  група  от  1  до  15  студенти;

  Предвидено  е  заплащане  за  работата  на  менторадо  15  лв.  на  час,  реално  отработени  и  отчетени  часове;

  Индикативният  среден  брой  часове  работа  на  студент  са  8  часа,  които  биха  били  повече  или  по -   малко,  в  зависимост от  спецификата  на  обучението;

  Практическото  обучение  на  всеки  един  студент  се  наблюдава  и  от  преподавател  от  съответното  висше  училище  –академичен  наставник.

 

Управление  на  процеса  за  осигуряване  на  практическо  обучение

  За  целите  на  изпълнението  и  управлението  на  процеса  по  реализацията  на  ученическите  и  студентските  практики  се  разработва  уеб - базирана  система;

  В  нея  ще  могат  да  се  извършват  основните  дейности  по:

–набиране  на  работодатели  и  ментори;

–публикуване  на  свободни  позиции  за  практическо обучение;

–осигуряване  на  процеса  на  кандидатстване за практическо  обучение  от  ученици  и  студенти;

–набиране на учители и преподаватели за наставници (в професионалните  гимназии  това е класният ръководител)

В  уеб -   базираната  система  ще  бъдат  достъпни  още:

  модули  за  е - обучения  –въвеждащи  обучения  на  наставници и  ментори;

  модули  за  е - обслужване  –електронни  формуляри,  договори  за  практическо  обучение,  методически  и  обучителни документи, отчетни  и  други  документи,  справочни  данни за контрол  на  извършените  практически  обучения  и  др.;

  модули  за  е - удостоверяване  на  проведената  практика  – отчети  от  страна  на  наставника/наблюдаващия  учител  и ментора,  оценка  за  проведеното  обучение  и  др.

  модули  за  персонализация–с  индивидуални  профили на студентите, работодателите  и  висшите  училища.

 

Регистрация  на  ученици  и  студенти

  Регистрацията  на  ученици  и  студенти  в  уеб - системата  ще  бъде  напълно  безплатна  като  първоначалните  данни  за  тях  ще  бъдат  въведени  от съществуващите информационни  регистри  на  МОМН;

 

  Специфики  при  студентите:

  На  етап  кандидатстване  студентите  ще  могат  да  създадат  свой профил,  в  който  ще  представят  накратко  себе  си,  ще  публикуват документи  (автобиография,  сертификати  за  умения,  уверения за студентско  положение  и  др.);

  С  профила  си  те  ще  могат  да  кандидатстватза  обявените  от работодателите  свободни  позиции  за  практическо  обучение;

  Системата  ще  филтрира  и  насочва  студентите  към  свободните позиции  в  тяхната  област  на  обучение.

 

Регистрация  на  работодатели

  Като  работодатели  по  двата  проекта  имат  право  да  се регистриратвсички  стопански  и  нестопански  организации, държавна  и  общинска  администрация,  търговски  дружества,  обучителни  организации  и  други  юридически  лица  с дейност в  Република  България;

  Достъпът  и  регистрацията  на  работодателите  ще  бъде  напълно  свободен,  безплатен  и  отворен  чрез  уеб -   системата;

  Чрез  нейните  уеб -   модули  работодателите  ще  могат  да  регистрират  собствен  профил  в  системата,  в  който  ще публикуват описание  на  организацията си,  а  на  по - късен етап - профили  на  позициите,  за  които  се  предоставя практика,  изискванията  си  и  др.

 

Ползи  от  двата  проекта

  Основните  ползи  за  работодателите  ще  бъдат:

–Да  обучат  и  да  проверят  уменията  на  учениците и студентите,  които  взимат  за  практическо  обучение;

–Да  следят  в  перспектива  представянето  на  практикувалите при  тях  ученици  и  да  подкрепят  тяхното  бъдещо  развитие като  професионалисти;

–Да  получат  възможност  да  задържат  на  работа  при  себе  си най - успешно  представилите  се  студенти  по  време  на практическото  обучение;

–Да  тестват  и  апробират  методика за  провеждане  на практическо  обучение, която  да  използват  и  след  края  на проекта.

  По  проектите  ще  бъдат  създадени  и  изпробвани  в  реална  среда  и  достъпни  онлайн:

–методически  материали–напр.  програма  за  практическо обучение,  отчетни  и  оценъчни  формуляри;

–учебни  помагалаза  обучение  на  наблюдаващи  учители, академични  наставници  и  ментори  от  организациите - работодатели;

–аналитични  доклади  за  проведените  практически  обучения с  препоръки  към  МОМН,  висшите  училища  и  работодателите;

–обработена  статистическа  информация  за  проведените  практически  обучения,  включени  сектори  и  специалности.

 

Сйтът на проекта: http://praktiki.mon.bg

Copyright © 2018 Професионална гимназия по туризъм Rights Reserved.