ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

От 2017 г. ПГТ премина към използването на електронен дневник с цел да повиши ангажираността на ученици и учители в образователния процес, да оптимизиране на процеса на обратна връзка, да осигури на по-висока информираност и повишаване на мотивацията.

Последвайте този линк, за да достигнете страницата на електронния дневник. При трудности и въпроси обърнете се към нас.

© 2023 Професионална гимназия по туризъм 

гр. Самоков, ул."Софийско шосе" 18

тел. 0722 66427 /0897048708

email: pgtsamokov@abv.bg

  • w-facebook
1546878936yftsee.png