top of page

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

От 2017 г. ПГТ премина към използването на електронен дневник с цел да повиши ангажираността на ученици и учители в образователния процес, да оптимизиране на процеса на обратна връзка, да осигури на по-висока информираност и повишаване на мотивацията.

Последвайте този линк, за да достигнете страницата на електронния дневник. При трудности и въпроси обърнете се към нас.

bottom of page