top of page

ЗАЩО ПГТ?

64 години традиции и иноваторство. Училището отговаря на нуждите на пазара на труда, изпреварвайки времето.

 

Нашите ученици успешно се реализират с сферата на туризма в страната и чужбина.

ПРАКТИКА В ЧУЖБИНА

Всяка година 20 ученици провеждат стаж в чужбина.

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Интегрирано преподаване на теория и практика.

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Професионално обучение в реална работна среда.

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Проекти, инициативи, събития, състезания.

bottom of page