top of page

Обучение от разстояние в електронна среда

ПГТ

27/11/2020

От 29.11.2020 г. до 21.12.2020 г. се въвежда обучение от разстояние в електронна среда

Ръководството на ПГ по туризъм - Самоков уведомява всички ученици и родители, че от 29.11.2020 г. до 21.12.2020 г. се въвежда обучение от разстояние в електронна среда и алтернативни варианти на преподаване и учене от разстояние чрез използване на електронната платформа Microsoft teams за онлайн обучение в реално време и електронна комуникация между учители и ученици, с цел поддържане на непрекъснатост на образователния процес в училище.
Дистанционното обучение ще се провежда със следното разписание:

1 час 8.00 – 8.40
2 час 8.50 – 9.30
3 час 9.50 – 10.30
4 час 10.40 – 11.20
5 час 11.30 – 12.10
6 час 12.20 – 13.00
7 час 13.10 – 13.50

Уважаеми родители, необходимо е да подкрепите процеса на преподаване и учене в електронна среда, като осигурите активността на детето си в дистанционното обучение, да търсите обратна връзка за споделеното съдържание и изпълнението на поставените задачи за деня.

Разчитаме на Вашето отговорно отношение в тази извънредна ситуация с цел опазване здравето и осигуряване достъпа до образование на учениците.

В периода 29.11-21.12.2020 г. обучението в ПГТ ще се провежда електронно обучение в Microsoft teams.

bottom of page