top of page

ОБЯВИ ЗА РАБОТА

Уважаеми посетители на сайта ни, ако сте попаднали на тази страница, най-вероятно търсите работа.

В настоящия момент няма свободни позиции. 

Но Вие бихте могли да заявите желанието си да работите по заместване в гимназията по туризъм.

Моля попълнете формата по-долу и наш служител ще се свърже с Вас, когато се появи възможност за заместване.

Кандидатствайте чрез формата
(или на място в сграда 1, или по email - pgtsamokov@abv.bg)

Благодарим за заявката.

Кандидатстването става на място в сграда 1 на ПГТ или онлайн чрез формата по-горе или с имейл на pgtsamokov@abv.bg с прикачена автобиография и мотивационно писмо.

Актуални обяви

Нова обява

ОБЯВА по проект BG  05M2OP001-3.20-0012-CO1 - "Бъдещето пред мен"

 

Във връзка с изпълнение на проект BG  05M2OP001-3.20-0012-CO1 - "Бъдещето пред мен" ПГТ обявявява свободно място за координатор

 

Заявления за заемане на обявеното място могат да бъдат намерени на сайта на проекта "Бъдещето е пред мен".

В подбора участват лица от училището.  

При надвишаване на бройката на подадените заявления спрямо обявеното място, ще се осъществи подбор.

Документи за кандидатстване:
1. Заявление по образец (от сайта на поректа Бъдещето пред мен)
2. CV
3. Копие от диплома 

4. Мотивационно писмо

Срок на подаване на документи до .10.2021 г. вкл.  в  канцеларията.

Конкурс за заемане на длъжността
Образователен медиатор

Примерна длъжностна характеристика за образователен медиатор

Архив на изтекли обяви

ОБЯВИ СВОБОДНИ МЕСТА 2022/23

Конкурс
за заемане на длъжността
Учител
по
английски език
Конкурс
за заемане на длъжността
Учител
по
математика и информационни технологии
Конкурс
за заемане на длъжността
Учител
по 
руски език
Конкурс
за заемане на длъжността
Учител теория - машинен монтьор
Конкурс
за заемане на длъжността
Учител теория - технолог в хранително- вкусовата промишленост
Конкурс
за заемане на длъжността
Учител теория - технолог в текстилното и шивашкото производство
Конкурс
за заемане на длъжността
Учител
по
български език и литература
Конкурс
за заемане на длъжността
Учител
по
изобразително изкуство и музика
Конкурс
за заемане на длъжността
Счетоводител - касиер

Срок за подаване на документи - 30 август 2022 г.

Място - в канцеларията на ПГТ или на имейл: pgtsamokov@abv.bg

ОБЯВА ПО ПРОЕКТ

ОБЯВА по проект BG  05M2OP001-3.20-0012-CO1 - "Бъдещето е пред мен"

 

По Дейност 2 - Курсове за ограмотяване и курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование за лица, навършили 16 години:

 

2.1. организиране и провеждане на курсове за ограмотяване;

Обучител в курса по ограмотяване - 4 броя;

 

2.2. организиране и провеждане на курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование

 Обучител в курса по ограмотяване - 4 броя;

 Обучител в курс прогимназиален етап, специалност „Български език и литература“ – 3 бр.; 

Обучител в курс прогимназиален етап, специалност „Английски език“ – 1 бр.;

Обучител в курс прогимназиален етап, специалност „Математика“ и „Информационни технологии“- 2 бр.;
Обучител в курс прогимназиален етап, специалност „История и цивилизация“- 1 бр.;

Обучител в курс прогимназиален етап, специалност „География и икономика“ - 1 бр.;
Обучител в курс прогимназиален етап, специалност  „Биология и здравно образование“ – 1 бр.;
Обучител в курс прогимназиален етап, специалност „Физика и астрономия“-1 бр.

Обучител в курс прогимназиален етап, специалност „Химия и опазване на околната среда“.1 бр.

Обучител в курс прогимназиален етап, специалност „Технологии и предприемачество“ –  1 бр;

 

2.3. оценяване и сертифициране на резултатите от проведените курсове

 

Заявления за заемане на обявеното място могат да бъдат намерени на сайта на проекта "Бъдещето е пред мен".

В подбора участват лица от училището.  

При надвишаване на бройката на подадените заявления спрямо обявеното място, ще се осъществи подбор.

Документи за кандидатстване:
1. Заявление по образец (от сайта на поректа Бъдещето пред мен)
2. CV
3. КОпие от диплома 

4. Мотивационно писмо

Срок на подаване на документи до .10.2021 г. вкл.  в  канцеларията.

О Б Я В А


Във  връзка с изпълнението на дейности по проект "Ограмотяване на възрастни- 2"  BG05M2OP001-3.020-00012-C01 - "Бъдещето е пред мен" ПГ по туризъм - Самоков обявява по дейности следните места:


По Дейност 1 - Реинтегриране в образователната система на лица, навършили 16 години, отпаднали от училище и/или без основно образование, чрез дейности за образователна медиация


3 места за идентифициране и мотивиране на лица от целевите групи (неграмотни и слабограмотни лица от 16 до 65 годишна възраст, отпаднали от образователната система).

4 места за мотиватори за мотивиране на лица от целевата група за включването им в обучителни дейности по проекта 

Документи и изисквания:


1. Заявление по образец (от сайта на поректа Бъдещето пред мен)
2. CV с акцент върху работа по проекти, свързани с обучение на възрастни, и опит с уязвими групи
3. Копие от диплома 

Срок на подаване на документи до 20.10.2021 г. вкл.  в  канцеларията.

 

ОБЯВИ

2021/2022
Конкурс за заемане на длъжността
Учител по английски език

1 щат

образование - висше

квалификация - учител 

срок до 06.09.2021 г.

Конкурс за заемане на длъжността
Учител теория - технолог в текстилното и шивашкото производство

1 щат

образование - висше

квалификация с предимство - учител 06.09.2021 г.

Конкурс за заемане на длъжността
Учител по физическо възпитание и спорт

1 щат

образование - висше

квалификация - учител 

срок до 06.09.2021 г.

Конкурс за заемане на длъжността
Учител по физика и химия

1 щат

образование - висше

квалификация - учител

 срок - 06.09.2021 г.

Конкурс за заемане на длъжността
Учител теория - технолог в хранително- вкусовата промишленост

1 щат

образование - висше

квалификация с предимство - учител 

срок до 06.09.2021 г.

Конкурс за заемане на длъжността
Образователен медиатор

ПГТ обявява конкурс за заемане на длъжността образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех"

Щат 0.5 (4 часа) - срок до 02.09.2021 г.

Срок за подаване на документи - 06 септември 2021

Примерна длъжностна характеристика за образователен медиатор

Кандидатстването става на място в сграда 1 на ПГТ или онлайн чрез формата по-долу или с имейл на pgtsamokov@abv.bg с прикачена автобиография и мотивационно писмо.

Кандидатствайте чрез формата
(или на място в сграда 1, или по email - pgtsamokov@abv.bg)

Благодарим за заявката.

2020/2021
Конкурс за заемане на длъжността
Образователен медиатор

ПГТ обявява конкурс за заемане на длъжността образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех"

Щат 0.5 (4 часа)

Конкурс за заемане на длъжността
Учител по физика и астрономия

ПГТ обявява конкурс за заемане на длъжността учител по физика и астрономия 

Щат 0.3 (3 часа дневно, 280 часа общо)

Срок за подаване на документи - 01 октомври 2020

bottom of page