top of page
Търсене
  • pgtsamokov

Бистра и Емилия в изданието "Приказни бърканици"


Ученичките от училището ни Бистра Георгиева и Емилия Първанова наред с много други, подкрепяни и поощрявани от г-жа Георгиева, преди няколко месеца взеха участие в инициативата на Местната комисията за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Самоков за създаване на приказка.


Оценяващи творбите бяха трима съвременни будители на Самоков - Снежана Ивайлова – журналист, член на журналистическото дружество, преподавател, общественик, Магдалена Борисова – поет и писател, Иван Ненов – поет, литературовед, член на дружеството на писателите, общественик, които избраха 30 от общо 80 приказки.

Така отличените „Приказни бърканици“ заживяха свой живот в една нова книга, а Емилия и Би