Търсене
  • pgtsamokov

Връчване на дипломи след сесия септември на ДЗИ

Актуализирано: 28.11.2020 г.
Тържествено бяха връчени дипломите след септемврийската сесия на ДЗИ.


Тържествено бяха връчени дипломите на успешно издържалите ученици държавните зрелостни изпити. Отличниците и активистите бяха наградени. 8 ученици успешно положиха квалификационните изпити и получиха свидетелства за професионална квалификация.


6 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Вече втора година ПГТ изпълнява проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. След предоставената техника - 27 лаптопа за ученици, 7 лаптопа за учители и 6