Search

Връчване на дипломи след сесия септември на ДЗИ

Updated: Nov 28, 2020
Тържествено бяха връчени дипломите след септемврийската сесия на ДЗИ.


Тържествено бяха връчени дипломите на успешно издържалите ученици държавните зрелостни изпити. Отличниците и активистите бяха наградени. 8 ученици успешно положиха квалификационните изпити и получиха свидетелства за професионална квалификация.


3 views0 comments

© 2023 Професионална гимназия по туризъм 

гр. Самоков, ул."Софийско шосе" 18

тел. 0722 66427 /0897048708

email: pgtsamokov@abv.bg

1546878936yftsee.png
  • w-facebook