Search

Връчване на дипломи след сесия септември на ДЗИ

Updated: Nov 28, 2020
Тържествено бяха връчени дипломите след септемврийската сесия на ДЗИ.


Тържествено бяха връчени дипломите на успешно издържалите ученици държавните зрелостни изпити. Отличниците и активистите бяха наградени. 8 ученици успешно положиха квалификационните изпити и получиха свидетелства за професионална квалификация.


3 views0 comments

Recent Posts

See All