top of page
Търсене
  • pgtsamokov

Гимназисти от Фотинов в Митровото даскало


Днес на Митровото даскало към ПГ по туризъм и на учениците от 8 б клас специалност "Организация на туризма и свободното време" гостуваха гимназисти - 11 а и 11 в клас - на ПГ "Константин Фотинов" гр. Самоков.


Като начало гостите бяха запознати с Правилата на училището от даскал Лобутов. После започнаха часовете по граматика, аритметика и землеописание.

Знаещите бяха наградени със записване имената им в Таблицата на честта, а за провинилите се бе в Черната таблица.

Всеки ученик според поведението и изявите си в обучението си тръгна с табела на гърдите, за да се представи пред обществото на Самоков.


Похвален