top of page
Търсене
  • pgtsamokov

ДЗИ И ЗДИППК в ПГ по туризъм

В ПГ по туризъм се проведоха ДЗИ по български език и литература и ЗДИППК. До изпити бяха допуснати 12 ученици от специалност "Организация на хотелиерството" - дуална система на обучение, 6 ученици от специалност "Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечение" - дневна форма на обучение и по 3-ма от допълнителния план-прием по "Производство на облекло от текстил" и "Машинен монтьор".


На матурата по БЕЛ се явиха 33 ученици от ПГТ и СУ "Никола Велчев", като всички работиха по трите части на теста.


На ЗДИППК чрез защита на дипломен проект се явиха 7 ученици от професия "Хотелиер" и 4 от професия "Ресторантьор", Теоретичната част от защитата преминаха всички явили се. Повечето зададени теми са свързани с проблеми на хотелиерството и ресторантьорството в Самоков и Боровец.


4-ма ученици се явиха по професии "Производство на облекло от текстил" и "Машинен монтьор" на изпитна тема.


Частта по практика по всички професии се проведе в учебните работилници, кабинети и кухни. Всички явили се успяха да покажат знания и умения, отговарящи на критериите и показателите от съответния НИП, необходими за успешното признание на професионалната квалификация.


В оценяващите комисии бяха включени представители на бизнеса от партньорски фирми.


Ръководството на ПГТ благодари на всички членове на комисиите по организирани, провеждане и оценяване на изпитите.

7 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

ความคิดเห็น


bottom of page