top of page
Търсене
  • pgtsamokov

Домакинство на ПГТ по НП "Иновации в действие"

Актуализирано: 21.04


За трета поредна година ПГ по туризъм участва с домакинство като иновативно училище по Национална програма "Иновации в действие".


Партньорите ни тази година бяха ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Видин, Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство гр. Павел баня и като четвърто училище партньор на иновативната гимназия от Видин - СУ "Св. Климент Охридски" град Пещера.


Програмата е тридневна.

Първият ден участниците в мобилността бяха посрещната в Сграда 2 веднага се включиха в часа на 10 а клас специалност „Производство на захар и захарни изделия“ по интегративния