top of page
Търсене
  • pgtsamokov

Домакинството ни по НП "Иновации в действие" във втория ден

Актуализирано: 22.04


Във втория ден обменът на опит по НП "Иновации в действие" в ПГ по туризъм за гостите от Видин, Павел баня и Пещера стартира с наблюдение на урок в 10 клас, специалност „Организация на хотелиерството“ по интегративен иновативен учебен предмет „Екскурзоводско обслужване в Самоков и Боровец“ с тема: Културен туризъм – Образованието в Самоков през Възраждането. Госпожа Кичева пресъздаде атмосферата на първото възрожденско училище в Самоков и запозна учениците с правилата му. След което продължи с часовете по граматика, аритметика и землеописание. Учениците от всички отделения бързо научиха най-важното правило, че тук играеше тоягата, и усърдно се учеха да пишат и смятат. Накря всички бяха оценени, наградени и окичени с подобаващи на представянето им табели. Толкова ученолюбиви бяха постъпилите в Митровото даскало, че се наложи клепалото да се бие няколко пъти, за да извести края на час.