top of page
Търсене
  • pgtsamokov

Заедно в спорта


Проектът на ПГТ по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ 2023 е одобрен за финансиране. Сформирани са 1 група и 1 отбор за реализиране на занимания, съответно в сферата на музикалното и танцовото изкуство и в сферата на колективния спорт – баскетбол.


Първото занятие на отбора по баскетбол се състоя тази седмица. Ръководител на тима е Борислав Трифонов. Целта на дейностите е учениците да си изградят здравословни навици; училището да се превърне в среда за подобряване на физическата активност; да се увеличи броят на учениците, практикуващи спортни дейности.


Предвижда се чрез участието в тренировките, да се осигурят условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности; да се стимулира участие в отбори за колективни спортове;


Освен това се очаква да се подобри работа в екип и да се повишат социалните и приятелските взаимодействия сред учениците; да се изградят умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол на учениците; да се стимулира интересът им към високите спортни постижения;


Разбира се, предвидено е да се развият спортните способности на учениците и да се изградят умения за здравословен начин на живот.


Координатор на проекта е Ваня Мартинова. Предстои формирането на група по изкуства.44 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page