top of page
Търсене
  • pgtsamokov

Междуучилищна дейност по "Подкрепа за успех"


Днес се проведе междуучилищна дейност по проект "Подкрепа за успех". Участници бяха 20 ученици от ПГ по туризъм - Самоков, 6 от ОУ "В. Левски", с. Ярлово и 28 от ОбУ "Неофит Рилски", гр. Самоков с ръководители Антоанета Гергова, Надка Мальова, Екатерина Димитрова, Йорданка Русинова, Полина Кирева, Димитър Стойчев, Лилия Велчева и Соня Китанова и Елизабет Атанасова и Мариана Бакрачева. Училището ни бе домакин на изявата с мото "Заедно можем повече"


Гости на събитието бяха г-жа Кленова - заместник-кмет по туризъм на Община Самоков, г-жа Дамянова - главен експерт „Образование, младежки дейности и спорт”, г-жа Ценкова - старши експерт в РУО София област.


Програмата включваше състезание по български език и математика между четвъртокласници от ОУ "В. Левски", с. Ярлово и ОбУ "Неофит Рилски", гр. Самоков. В края за отличното представяне получиха медали от ръководителите си и поздравления от г-жа Кленова.


Втората част "Магията на думите" бе посветена на българския език - ученици от Обединеното училище представиха придобитите си занния и умения в часовете по "Подкрепа за успех", след тях учениците от ПГ по туризъм от групите "Аз мога повече - 1", "Аз мога повече - 2" и "Аз мога повече - 3" се състезаваха в два отбора, за да покажат владеенето на правописни, лексикални и граматични норми.


В паузата учениците от 4-ти клас представиха изрисувани от всички участници букви с мотото "Заедно можем повече" и 30 послания акроними от българската азбука.


Последната дейност в програмата бе отделена на математиците - ученици от "Неофит Рилски" и Гимназията по туризъм решаваха съвместно задачи с надграждане на трудността. Бе демонстрирана великата сила на въжето, стояща в основата на древните египетски строежи) и връзката му с питагоровата теорема.

На финала г-жа Ценкова пожела успехи в ученето на учениците и спокойствие и почивка през лятната ваканция на всички.


В паузите бе осигурен кетъринг, финансиран от проекта, за участниците и обслужван от г-жа Бакрачева и учениците й.


Междуучилищната изява бе поредният празник на ученето в тази учебна година.


ПГТ благодари на екипите на ОУ "В. Левски", с. Ярлово и ОбУ "Неофит Рилски", гр. Самоков за обмяната на опит и сътрудничеството в организирането и провеждането на дейността.


Проектът BG05M2OP001-2.011-0001 е финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.


127 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentarios


bottom of page