top of page
Търсене
  • pgtsamokov

Нови учебни помагала, разработени от учители на ПГТ

Нови учебни помагала разработиха екипи на ПГТ през настоящата година.
Разработеното учебно от училищен екип помагало по „Технология на хотелиерското обслужване – част 2“, Професионално направление: код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, професия: код 811010 „Хотелиер“, специалност: код 8110101 „Организация на хотелиерството“ е одобрено за финансиране по Национална програма Професионално образование и обучение Модул В „Разработване на електронни учебни помагала“.


Помагалото е продължение на създадения учебен продукт миналата година и е дело на същия авторски екип - Албена Попова, Елена Сердарева и др.По проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкерпа за дуалната система на обучение" Елена Сердарева, Албена Попова и др. разработиха инструкции, работни листа и насоки за професия "Ресторнтьор".


Учебните помагала ще са от полза на професионалното обучение, което страда от липса на материали по професионална подготовка.


Всяко от помагалата е разработено за няколко месеца, но е плод на дългогодишния опит на професионалистките.


Очаква се интересът към материалите да е голям, тъй като обучаващите се по професиите "Хотелиер" и "Ресторантьор" в България са относително голям брой в над 100 училища в страната.


Някои от материалите са апробирани сред учениците в гимназията ни и са оценени като полезни, интересни и достъпни.


164 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentarios


bottom of page