top of page
Търсене
  • pgtsamokov

Открит урок по ЗБУТ


Днес в ПГТ по туризъм се проведе открит урок по Здравословни и безопасни условия на труд - ОбПП в 9 а клас. Темата - "Работно време. Отпуски. Наблюдаващите урока бяха учители от няколко общини и госпожа Йорданова, старши експерт Професионално образование и обучение в РУО София област.


Госпожа Илияна Петрова, учител по предмета, изнесе иновативен урок, съчетаващ различни методи и стратегии. Преходът към новата тема се осъществи с припомняне на реквизитите на трудовия договор. Учениците достигнаха до новите знания по темата на база житейския си опит. Понятията от новата тема те изведоха чрез работа по групи с метода учене чрез правене: решавайки казуси, като попълваха трудови договори. С презентация бяха изяснени основните аспекти на темата за работното време и отпуските. Проверката на представените нови знания се осъществи чрез образователна игра, в която деветокласници се състезаваха отборно.


Гимназистите от 9 а клас се постараха да се включат в изпълнението на поставените задачи и да покажат умения за презентиране, знания по ЗБУТ, бързи реакции и състезателен дух.


Асистент на госпожа Петрова при работа с техническите и информационните средства в урока бе госпожа Даяна Михова.


Гостите споделиха, че планирането на урока е прецизно и балансирано от към време на различните задачи, редуване на класически с иновативни методи, на технологии с лист, химикал и учебник. Основният метод за достигане до новата информация в часа бе методът на интеракцията.

Госпожа Йорданова препоръча така разработеният урок да бъде първото попълнение на банка с уроци, които да се споделят от всички учители.


199 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Komentáře


bottom of page