top of page
Търсене
  • pgtsamokov

БНТ засне репортаж за дуалното обучение в ПГТ


ПГ по туризъм вече 7 години провежда обучение чрез работа. Гимназията е първото училище в област София, въвело дуалната система на обучение.


През 2016 г. бе стартира паралелка с 25 ученици в ПН Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг професия Ресторантьор, специалност Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечение. Последваха Кетъринг, Готвач, от професия Хотелиер, спациалност Организация на хотелиерството, както и в ПН Хранителни технологии професия Оператор в хранително-вкусовата промишленост, специалност Производство на захар и захарни изделия, а от тази година и професия Хлебар-сладкар, специалност Производство на сладкарски изделия.


Партньорите ни са над 10. От тях през годините сериозни отношения изградихме със "Самоков - Боровец" АД, където се обучават най-много ученици, ОП "Маркетинг, туризъм и туристически дейности" и "Си комерсиал 7" ЕООД.


Всяка година след приключването на обучението по няколко ученици получават предложение за работа. Учениците научават повече при непосредствения контакт с професията.


Като училище, предлагащо дуално обучение, ПГТ се включи в дейности на проекта "Подкрепа за дуалната система на обучение": Дейност 1. Подпомагане на училищата при въвеждането на дуалната система на обучение. Чрез тази дейност се осигурява възможност за взаимодействие на училището с бизнеса и улесняване достъпа до пазара на труда; Дейност 2. Разработване на учебни планове, учебни програми, национални изпитни програми за дуална система на обучение, инструменти за оценка и помощни и методически материали на национално ниво.

Дейност 3. Предоставяне на подкрепа на ученици от първи гимназиален етап в дуална система на обучение; Дейност 4. Обучения на наставници в педагогически и методически умения; Дейност 5. Популяризиране на дуалната система на обучение сред родителите за предимствата, ползите и възможностите за реализация на завършващите на пазара на труда от обучението чрез работа би довело до насочване и подкрепа на децата им за тяхното ориентиране и решение за избор на професия и на училища.


След участие в Дейност 5 по Проекта (на 26.10.2023 г.) екип на Професионално образование и обучение към МОН предложи да бъде заснет от БНТ репортаж за процеса на дуалното обучение в самоковската гимназия по туризъм.


Най-отговорните ученици представиха професиите си и отношението си към обучението чрез работа.


Репортажът ще бъде излъчен в близките дни. Следете сутрешния блок на БНТ.

102 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

コメント


bottom of page