top of page
Търсене
  • pgtsamokov

Партньорство в реализирането на проект на МФ "АРЕТЕ"


ПГТ е партньор на Младежка фондация "Арете" България по проект "Uni Youth - Насърчаване на възможности за високи постижения в образованието на ученици от ромски произход".


Проектът ще продължи 30 месеца, крайната му дата ще е през декември 2025 г., като целта му е да подкрепи ученици от ромски произход, подложени на риск от преждевременно отпадане от училище, в първи и втори гимназиален етап. Програмата се насочва към ромски ученици, които изпитват нужда от допълнителна мотивация и подкрепа, за да постигнат образователни успехи и да развият своя потенциал. В проекта се включиха общо 25 ученици от училището ни.


Въвеждането на менторска програма е ключов аспект от проекта, като тя включва непрекъсната превенция, помощ за постигане на образователен напредък, кариерно ориентиране и консултиране. Допълнителната подготовка за ДЗИ, предоставяне на стипендии, обучения за развитие на меки умения и мотивационни срещи с ролеви модели от ромската общност също са включени в инициативата.


Проектът предвижда и срещи с работодатели, университетски визити и изграждане на връзки между партньорските училища и университетите. С цел поддържане на устойчивост и дългосрочен успех, този иновативен проект представлява значим крачка в областта на образованието, насочена към подкрепа и стимулиране на ромските ученици към постижения и развитие на техния потенциал.


Ментор на учениците от ПГТ е госпожа Ваня Мартинова.127 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page