top of page
Търсене
  • pgtsamokov

Професионалнен софтуер за хотел и ресторант
От днес учениците, обучаващи се по професиите "Ресторнтьор" и "Хотелиер" в ПГТ, имат възможност да работя с професионален софтуер в часовете по учебна практика. Софтуерът е финансиран по Национална програма "Информаци-онни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" след одобряване на кандидатурата на училището.


Продуктът е Орак „ХоРеКа“ – Enterprise for Education /неограничен брой лицензи в рамките на 1 образователна институция/, а офертата включва лицензиране, внедряване и поддръжка за 24 месеца на софтуера от страна на фирмата доставчик Орак Инженeринг ЕOOД.


Софтуерът дава възможност за управление на хотела чрез прецизиране процеса на резервации и персонално отношенията към партньорите, гостите, корпоративните клиенти, туроператорите и турагентите; чрез оперативно управление с възможност за наблюдение и контрол на дейностите в хотела и ресторанта. Орак „ХоРеКа“ осигурява управление на разходите и осъществява финансов контрол, оптимизирайки документооборота и притежава опция за определяне на различни ценови нива, отстъпки и пакети.


Дългоочакваната придобивката несъмнено ще повиши качеството на предлаганото професионално образование в гимназията и ще направи плавен прехода към работните места във фирмите в сферата на туризма за учениците ни.

106 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page