top of page
Търсене
  • pgtsamokov

Първо място за отбора на ПГТ в състезание на МИГ


Днес, 04.10.2023г., шестима ученици от 9-ти, 10-ти и 11-ти клас се явиха на състезание по проект: "Изпълнение на дейности за осигуряване на подкрепа за подобряване природозащитното състояние на видове, включени в стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местната инициативна група Самоков, подкрепени от учителите -Валентина Николчова, Ваня Мартинова и Полина Кирева. Събитието се проведе в Младежкия дом. Учениците ни застанаха срещу отборите на ПГ "Константин Фотинов" и ОУ "Христо Максимов".


Инициативата започна с презентирането на увлекателна и образователна информация за защитени зони и защитени животински видове в района, в който живеем. Бяха представени любопитни факти и темата бе интересна за участниците, които се обогатиха с нови знания.


Организаторите поставиха на отборите интерактивни задачи, разпределени в три кръга. В първи имаха възможността да покажат какво са запомнили чрез решаването на тест.


След успешно преминат първи кръг във втори младежите отговаряха на отворени въпроси, а в трети задачата бе свързана с избор на казус, по който да се състави презентация. Възпитаниците на ПГТ се откроиха с анализи на темите: "Натура 2000 през моите очи", който представи Марияна Таскова от 9 а клас и "Застрашени видове в района, в който живея" от Силвия Райчова 10.в.


Учениците ни бяха първенци в резултатите, получиха грамота и подаръци за участието. Децата очароваха инициаторите на мероприятието и те отбелязаха, че ще ни очакват на следващите им организирани събития.


Галерия


133 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page