Търсене
  • pgtsamokov

Работна среща

В рамките на дуалното обучение и във връзка с новата специалност "Оператор в производството на захар и захарни изделия" бе осъществена работна среща между ПГТ и Си Комерсиал.


Целта на срещата бе да се обсъдят въпроси свързани с учебния план и обезпечаването на кадри за провеждане на обучението в 5-годишния период.
1 преглеждане0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Вече втора година ПГТ изпълнява проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. След предоставената техника - 27 лаптопа за ученици, 7 лаптопа за учители и 6