Search

Работна среща

В рамките на дуалното обучение и във връзка с новата специалност "Оператор в производството на захар и захарни изделия" бе осъществена работна среща между ПГТ и Си Комерсиал.


Целта на срещата бе да се обсъдят въпроси свързани с учебния план и обезпечаването на кадри за провеждане на обучението в 5-годишния период.
0 views0 comments

© 2023 Професионална гимназия по туризъм 

гр. Самоков, ул."Софийско шосе" 18

тел. 0722 66427 /0897048708

email: pgtsamokov@abv.bg

1546878936yftsee.png
  • w-facebook