top of page
Търсене
  • pgtsamokov

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Актуализирано: 27.11.2022 г.


Вече втора година ПГТ изпълнява проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. След предоставената техника - 27 лаптопа за ученици, 7 лаптопа за учители и 6 таблета, се проведоха обучения на ученици, родители и учители за работа с електронни устройства.


През 2021-2022 учебна година стартираха първите допълнителни обучени на ученици, допуснали 10 отсъствия по време на ОРЕС. През обучения по английски език с Р. Димитрова, история и цивилизация с Е. Кичева, философия, гражданско образование с О. Георгиева и химия и опа