top of page
Търсене
  • pgtsamokov

Трета Панорама на професионалното образование в Самоков


Днес на площад "Захари Зограф" гр. Самоков ПГ по туризъм се включи в Панорама на професионалното образование, организирана от РУО София област.