top of page
Търсене
  • pgtsamokov

Успех за теб, родителю, ако не допуснеш ранен брак за детето си


Обучение за родители на учениците от 8 а, 8 б и 8 в клас по проект "Успех за теб" по програма "Образование" на тема "Превенция за ранните бракове" се проведе в ПГТ на 12.04.2024 година от образователните медиатори - Калина Милошева и Цветина Флорева.


Срещата се проведе в Сграда 2 на училището. Присъстващите родители проявиха силен интерес към темата и изразиха загрижеността си от случващите се все още ранни бракове. Беседата прерастна в интересна дискусия. Родитеите споделяха своя личен опит и наблюдения, изказаха мнения и дадоха своите препоръки.


ПГТ работи по проект "Успех за теб" от началото на учебната година, изпълнявайки няколко дейности: Дейност 2 - работа с родители, Дейност 4 - допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование на ученици и Дейност 5 - провеждане на занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа в училищното образование


Дейност 2. представлява осъществяване на интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес. Дейността е насочена към провеждане на различни форми за интензивна работа с родители на ученици от уязвими групи за повишаване на гражданските и социалните им компетенции, както и за осъзнаване на основните им отговорности по отношение на развитието, отглеждането и възпитанието на техните деца. Изграждане на подкрепяща общност, в която участниците се чувстват приобщени и значими, с оглед повишаване активността на учениците от уязвими групи в основното образование.


Срещите с родителите ще продължат и в следващите месеци.4 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page