top of page
Търсене
  • pgtsamokov

Успешно изпълнение на Дейност 1 по проект "Ученически практики -2"


В четвъртък старши експерт по професионално образование и обучение към РУО София област Вергиния Йорданова направи мониторинг по проект "Ученически практики -2".


Госпожа Йорданова посети фирма "Мано 66" ЕООД, където 5 (пет) ученички от специалност "Производство на облекло от текстил" провеждат обучение по Дейност 1 - Подкрепа за практическото обучение н