top of page
Търсене
  • pgtsamokov

Участие в събитие на ЕП "Учене през целия живот"


Елияна Кичева, областен координатор за европейската програма "Учене през целия живот", и Борислава Хаджийска, директор, взеха участие в уебинар на тема "Методическа подкрепа за анализиране и планиране на областните политика за учене през целия живот."


Целта на събитието е оказавне на подкрепа при анализиране на състоянието на сектора за учене на възрастни и за формулиране на областни цели за следващия програмен период.


Професионална гимназия по туризъм е лидер в обучението на възрастни. Екипът й осъзнава необходимостта от продължващо обучение за възрастните и се старае да предоставя разнообразни възможности за учене през целия живот - вечерна форма на обучение за лица над 16 години, за придобиване на знания, умения и компетентности от първи гимназиален етап и същевременно професионална квалификация; валидиране на знания, умения и компетентности по професия или част от професия; и обучения по програми за ограмотяване..


Гимназията обмисля да разработи проект по Еразъм+ Ключова дейност 2 "Образование на възрастни".
21 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Commenti


bottom of page