Търсене
  • pgtsamokov

УЧЕБНИТЕ ПРАКТИКИ В ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

Вече една седмица учебните практики за XI и XII клас се провеждат в учебните кабинети в училището при строго спазване на противоепидемичните мерки.


Учениците заявяват, че са щастливи от възможността отново да учат присъствено.

Практиките протичат интензивно иновативно, съпроводини с песни и танци.

182 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Вече втора година ПГТ изпълнява проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. След предоставената техника - 27 лаптопа за ученици, 7 лаптопа за учители и 6