top of page
Търсене
  • pgtsamokov

Учители по БЕЛ, участници във форума на БАН Изследователски подходи в обучението по български език


Днес, в Деня на народните будители, по вече станала традиция Борислава Хаджийска и Красимир Димитров днес, се включиха в инициативата на БАН Изследователски подходи в обучението по български език, което се проведе в зала „Акад. Ал. Теодоров-Балан“ на Института за български език.


Форумът даде възможност на учени, университетски преподаватели, учители и експерти по български език да се срещнат и да обменят опит в изследването и обучението по български език. Целта на форума бе да се представят теоретични знания и практически умения, свързани със съвременните изследователски подходи и възможностите за тяхното използване в обучението по български език чрез създаването на интерактивни задачи за колективна и самостоятелна работа.


В първата част докладваха университетски проподаватели и учени от БАН. отличиха се докладите на д-р Десислава Нейкова от СУ „Св. Климент Охридски“- Преподаване чрез интерактивни методи в обучението по български език; на д-р Борислав Борисов от ПУ „Паисий Хилендарски“: Специфики на ефективната учебна задача в обучението по български език; на д-р Жанета Златева от ИБЕ „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН: Същност и функции на дублетността в българския език. Марина Петрова от ПГЕЕ, Пловдив: STEM изследователски подходи в обучението по български език.


Докладите във втория панел бяха от представители на ИБЕ „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН и акцентираха върху проблемите на диалектологията. Доц. Калина Мичева-Пейчева от представи Дигитален интерактивен диалектен речник за деца; доц. Ваня Мичева: Интердисциплинарен урок по български език - между български език и литература, история, философия и др, като проследи етимологията на думите за обувки - ботуши, чизми, калцуни, сапоги, обувки, цървули и др.; доц. Кирил Кирилов демонстрира как да използваме богатството на българските народни говори в преподаването по български език и литература, акцентирайки върху словесното богатство на езика ни и посочи дигиталния речник на остарели думи, където може да се намери значението на всяка дума.

Втората част бе посветена на успешни практики от средите на училищата в България. Бе обменен ценен опит и бяха споделени реални практики от класните стаи.

ПГТ се представи с доклад от Борислава Хаджийска на тема: Защо резултатите по български език и литература от ДЗИ на учениците от групата на етническите роми в професионалните гимназии са ниски? Изложеното предизивика интерес и провокира дискусия. Проблемите се оказаха в някаква степен универсални: бяха припознати и от представители на училища, в които учениците имат друга етническа принадлежност.


От последващите доклади се отличиха тези на д-р Татяна Брага от ИБЕ „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН: Интерактивен метод на юриспруденцията, използван за решаване на образователни задачи в обучението по български език; на Елена Вързилова от Езикова гимназия „Иван Вазов“, Пловдив: Дигитална тетрадка: „самоучител“ по български език и на Методи Кирилов от 125 у–ще, София представи: „Заточеници“ и „Септември“ – езикови модели.


Ваня Мичева закри форума с пожелание за следващи срещи.

69 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Commenti


bottom of page