top of page
Търсене
  • pgtsamokov

6-класници от СУ "Отец Паисий" на урок в Митровото даскало

Актуализирано: 28.04


Началото на Митровото дасакло в Професионална гимназия по туризъм датира от 2018 година, когато във връзка Конференция по български език "По следите на буквите", организирана от ПГТ съвместно с представители на БАН - Института за "Български език" „Професор Любомир Андрейчин“ и Института за балканистика с центъра трокология „Професор Александър Фол”, част от програмата на ПГТ е пресъздаване на Първото самоковско училище, а в ролята на главен даскал е Димитър Апостолов. Димитър положи основите на преподаването в Митровото даскало и остава незабарвим.


Постепенно дейностите в даскалото станаха неизменна част от инициативите по „Иновации в дей