top of page

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Документи за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда

ПЛАТФОРМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Във връзка с въведеното извънредно положение поради пандемията от COVID-19 в гимназията се осъществява и онлайн обучение посредством платформите MS Teams и Google Classroom

Всеки ученик разполага с индивидуален потребителски профил в MS Teams, който се администрира от Гимназията. Достъпът до Google Classroom е чрез личен профил на учениците. 

При необходимост от съдействие всеки ученик да се обръща към класния си ръководител за получаване на код и парола за MS Teams.

При трудности с използването на платформата отново учениците са насърчени да се обръщат към класния си ръководител или друг преподавател. На официалната страница на МОН, посветена на платформата, също има ръководство и инструкции за работа. 

Всеки учебен предмет, преподаван чрез Google Classroom има код за достъп. Заявка за кода се отправя към съответния преподавател по конкретния предмет.

При необходимост от обезпечаване на технически средства моля подайте писмено заявление в училището или използвайте формата в края на страницата.

Регистрация в MS Teams за ученици

Първи стъпки в MS Teams за учители

Заявка за временно ползване на техническо средство и/или интернет

Във връзка с осъществяването на онлайн учебен процес при необходимост от техническо средство и/или интернет, моля заявете тук.

bottom of page