top of page

Проект № 2015-1-BG01-KA102-013996 "Да готвим вкусно по френски" спечели финансиране по програма Еразъм+, ключова дейност 1 Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО). Проектът е на стойност 56 142 E.

Това ще позволи на 20 ученици от училището да проведат 3 седмичен стаж в ресторанти и хотели във Франция и да се запознаят със съвременната френска кухня. 

Сайт на проекта.

bottom of page