top of page

СЛЕД X. КЛАС

Професия - Машинен монтьор

Специалност - Металообработващи машини

Професия - Оператор в производството на облекло

Специалност - Производствено облекло от текстил

Необходимите документи за кандидатстване след 10. клас са:


Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;

Копие на Удостоверение за завършен първи гимназиален етап;

 

Служебната бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване;

 

Медицинското свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от професии.

bottom of page