top of page

ПРОЕКТ № 2016-1-BG01-KA102-023051 "В КУХНИТЕ НА ИРЛАНДИЯ"

Проект № 2016-1-BG01-KA102-023051 "В кухните на Ирландия" спечели финансиране по програма Еразъм+, ключова дейност 1 Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО). Проектът е на стойност 55 520 €.

Това ще позволи на 20 ученици от училището да проведат 3 седмичен стаж в ресторанти и хотели в Дъблин и да се запознаят с Ирландската кухня и да проучат нови прогресивни начини на приготвяне на храна.

Сайт на проекта.

bottom of page