top of page

Секторна програма „Леонардо да Винчи”, Мобилност
ПРОЕКТ 2012-1-BG1-LEO 01-06843

От 01октомври 2012 г. в Професионална гимназия по туризъм – град Самоков стартира предварителната подготовка по проект 2012-1-BG1-LEO 01-06843

“Немски опит в организацията и провеждането на алтернативен туризъм“, секторна програма Леонардо Да Винчи, Мобилност.

 

След проведена селекция в три етапа, Комисията за подбор на бенефициенти одобри двадесет и трима ученици от 11а и 12а клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ /20 ползватели и 3 резерви/, които ще вземат участие в предварителната подготовка за проекта.

Предварителна подготовка

Обучение по немски език - с продължителност 120 часа- 30 седмици, 2 пъти седмично по 2 учебни часа. Всеки учебен час е с продължителност 45 минути. Езиковата подготовка включва изучаване на професионално ориентиран немски език, стартира на 01.10.2012 год. и приключва до 15.06.2013г. с изпит и издаване на сертификати на завършилите курса

Културна подготовка - с продължителност 30 учебни часа. Започва от 01.10.2012 – 15 седмици по два учебни часа седмично, с продължителност 45 минути. Обучението ще завърши с тест. Завършилите курса ще получат удостоверение за проведеното обучение.

Педагогическа подготовка - с продължителност 30 учебни часа, от 04.02.2013г. – 15 учебни седмици по два часа седмично. Всеки учебен час е с продължителност 45 минути. Завършилите курса ще получат удостоверение за проведеното обучение, след проведен тест.

Обучителна практика в Германия

В продължение на три седмици, от 23 юни до 13 юли 2013г., на реални работни места в хотели и туристически агенции в Кемниц, Германия, 20 ученика ще се обучават под ръководството на висококвалифицирани наставници.

Практиката цели усъвършенстване на практическите умения на учениците в областта на организацията и провеждането на алтернативни видове туризъм, подобряване на езиковите познания и комуникативни умения на немски език .

Очаквани резултати:

Мобилността в Германия ще повиши самочувствието на участниците, ще доведе до професионалното и личностното им израстване, ще ги мотивира за учене и професионален напредък през целия живот.

Впечатленията си от практиката участниците ще споделят с представители на Община Самоков и на туристическите агенции, с учителите и учениците от Професионална гимназия по туризъм град Самоков и с други професионални гимназии.

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТА, ПОДРЕДЕНИ В НИЗХОДЯЩ РЕД

 № 

 Име и фамилия на ученика

Средно-аритметичнаоценка

1

Ангелина Владимирова Белова

Отличен 6.00

2

Милена СтояноваСтойкова

Отличен 5.96

3

Цветелина Венциславова Жаркова

Отличен 5.85

4

Елена ГеоргиеваКочова

Отличен 5.85

5

Зорница Йорданова Вълчева

Отличен 5.67

6

Йоанна АнгеловаБлагоева

Отличен 5.57

7

Румяна Владимирова Момчилова

Отличен 5.52

8

Христо АнтоновДормишев

Отличен 5.50

9

Георги ПетровДафинов

Мн.добър 5.47

10

Деница Симеонова Борисова

Мн.добър 5.45

11

Гергана Бориславова Пейчова

Мн.добър 5.44

12

Гергана Димитрова Чолакова

Мн.добър 5.43

13

Аделина Бориславова Кюнчарска

Мн.добър 5.41

14

Мирослав ГеоргиевПопов

Мн.добър 5.33

15

Станислав ГеоргиевПопов

Мн.добър 4.98

16

Танита ЕмиловаПърванова

Мн.добър 4.98

17

Лъчезар ГеоргиевИстилянов

Мн.добър 4.92

18

Ренета Божидарова Тодорова

Мн.добър 4.91

19

Цветан ГеоргиевГеоргиев

Мн.добър 4.79

20

Денислав Анатолиев Велинов

Мн.добър 4.69

 

 

 

РЕЗЕРВИ

 

1

Христо Димитров

 Чолаков

Мн.добър

4.52

 

2

Мария Георгиева

 Будинова

Добър

4.21

 

3

Петя Петрова

Николова

Добър

4.21

 

  

                                                                       Председател на комисията: Н. Николова

bottom of page