top of page

ПРИЕМ

Уважаеми родители и ученици, 

Приемът в гимназията се осъществява след завършен 7. и 10. клас. 

Необходимите документи за кандидатстване след 7 клас са:


Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;

Копие на Свидетелството за основно образование;

 

Служебната бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване;

 

Медицинското свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от професии.Необходимите документи за кандидатстване след 10. клас са:


Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;

Копие на Удостоверение за завършен първи гимназиален етап;

 

Служебната бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване;

 

Медицинското свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от професии.

School Application

Дни на отворените врати

16, 17, 18 ноември 2022

12, 13, 14 април 2023

Дати на Дните на отворените врати

18, 19, 20 ноември 2021

12, 13, 14 април 2022

18, 19, 20 ноември 2020

12, 13, 14 април 2021

За повече информация

свържете се с екипа по прием 

Пн-пт 8,00 - 16,00

Тел.:
pgtsamokov@abv.bg

Също така може да получите допълнителна информация, попълвайки формата

Благодарим, че се свързахте с нас!

bottom of page