top of page

ПРИЕМ

Уважаеми родители и ученици, 

Приемът в гимназията се осъществява след завършен 7. и 10. клас. 

Необходимите документи за кандидатстване след 7 клас са:


Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;

Свидетелството за основно образование;

 

Медицинското свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от професии.Необходимите документи за кандидатстване след 10. клас са:


Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;

Удостоверение за завършен първи гимназиален етап;

 

Медицинското свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от професии.

School Application

Дни на отворените врати

15, 16, 17 ноември 2023

12, 15, 16 април 2024

Дати на Дните на отворените врати

18, 19, 20 ноември 2021

12, 13, 14 април 2022

18, 19, 20 ноември 2020

12, 13, 14 април 2021

За повече информация

свържете се с екипа по прием 

Пн-пт 8,00 - 16,00

Тел.:
pgtsamokov@abv.bg

Също така може да получите допълнителна информация, попълвайки формата

Благодарим, че се свързахте с нас!

bottom of page