top of page

График на дейностите по прием на ученици в VIII и XI клас за учебна 2020 - 2021

След завършен VII и Х клас

Дейност

Срок

    
Провеждане на тестове по:
• български език и литература 7. клас
• математика - 7. клас

15.06.2020 г.
17.06.2020 г.

Обявяване на резултатите от НВО

 до 02.07.2020 г.

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

до 02.07.2020 г.

    
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г.
Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема

03-07.07.2020 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13.07.2020 г. вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или  подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16.07.2020 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20.07.2020 г. вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22.07.2020 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23.07.2020 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

24.07.-27.07.2020 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на  класиране

до 29.07.2020 г. вкл.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30.07.2020 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

03.08.2020 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

до 10.09.2020 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план прием

до 14.09.2020 г. вкл.

bottom of page