КОЛЕКТИВ

Екипът на гимназията се състои от 21 педагогически специалисти, преподаващи по предмети от общото образование и професионалната подготовка. Всички са квалифицирани в предметната си област и мотивирани да дават най-доброто от себе си на своите ученици.

IMG_3998.JPG

Борислава Хаджийска

Директор
 

Преподавател в гимназиален етап по български език и литература

Образование - висше - магистър, специалност Българска филология, квалификация Учител по български език и литература

от Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

img_504781.png

Снежана Деянова

Заместник-директор по учебната дейност

 

образование - висше - магистър,

специалност Физика и математика, квалификация Учител по физика и математика от Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Допълнителна квалификация Информатика, Учител по информатика от Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 
184-1842706_transparent-like-a-boss-clip

Красимир Димитров

Български език и литература
 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, български език и литература

образование - висше - магистър, специалност Българска филология  и Руски език

квалификация учител по български език и литература от Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

допълнителни курсове

img_504781.png

Полина Кирева

Български език и литература

Учител

Образование - висше - магистър, Българска филология

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 
img_504781.png

Светла Костова

Математика
 

Преподавател в гимназиален етап по математика.

Образование - висше - бакалавър, специалност Математика и информатика

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

img_504781.png

Соня Китанова

Математика

Образование - висше - магистър,

Специалност: Икономика на туризма (бакалавър) и Финанси и банково дело (магистър.

 
 
184-1842706_transparent-like-a-boss-clipart-man-icon-png.png

Георги Лобутов

Учител
 

Преподавател в гимназиален етап по английски език.

Образование - висше - бакалавър

Специалност: Право

Югозападен университет "Неофит Рилски"

img_504781.png

Рубинка Димитрова

Учител
 

Преподавател в гимназиален етап, английски език

Образование - висше - бакалавър,

Специалност: История

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново

img_504781.png

Венета Балевска

Старши учител

 

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, руски език
Образование - висше - магистър, специалност
1. Руска филология
2. Психология

квалификация специалист по руски език и литература от Софийски университет "Св. Климент Охридски"

img_504781.png

Елиана Телийска

Старши учител
 

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

по Биология и здравно образование

образование - висше - магистър, специалност

1. Биология и химия и квалификация учител по биология и химия от Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

2. Немска филология и квалификация учител по немски език в средните училища от Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 
 
img_504781.png

Ваня Мартинова

Учител
 

Преподавател в гимназиален етап по английски език.

Образование - висше - бакалавър

Специалност: Начална педагогика с чужд език

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

SAM_4112.JPG

Елияна Кичева

Старши учител
 

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
по История и цивилизация
образование - висше - магистър, специалност История и география
квалификация Учител по история и география от Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий.

184-1842706_transparent-like-a-boss-clip

Михаил Михайлов

Учител
 

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
по География и икономика
образование - висше - бакалавър, специалност География, квалификация Бакалавър по география от Софийски университет "Св. Климент Охридски“ следдипломна квалификация Учител по география и икономика от Пловдивски университет Паисий Хилендарски.

img_504781.png

Оля Георгиева

Старши учител

 

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
по Обществени науки образование - висше - магистър, специалност Политология Пр/НПП Учител по философски дисциплини, квалификация магистър по Политология, Пр/НПП Учител по философски дисциплини
от Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград.

img_504781.png

Димитринка Янева

Старши учител
 

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап по Физическа култура и спорт Образование - висше - магистър, специалност Физическо възпитание, квалификация Учител по физическо възпитание и треньор по туризъм - ориентиране от Национална спортна академия – София.

img_504781.png

Свилен Докузов

Учител 

Образование - бакалавър по Физическо възпитание, Национална спортна академия

 
 
img_504781.png

Мариана Бакрачева

Старши учител
 

Теоретично обучение по ПН - Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
Образование - висше - магистър, специалност Технология на животинските хранителни продукти, консервирането и общественото  хранене,
Квалификация: Инженер-технолог от Университет по хранителни технологии - Пловдив допълнителни курсове

serdareva.png

Елена Сердарева

Старши учител
 

Учебна практика ПН - Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
Образование - висше - магистър, специалност  Общественото  хранене;
Квалификация: Инженер от Университет по хранителни технологии - Пловдив

Участие в обучение на теми:
„Микрорастения“
„Трансемоционална храна“
„Подготовка за състезание по професии“

img_504781.png

Албена Попова

Старши учител

 

Учебна практика ПН - Пътувания, туризъм и свободно време
Образование - висше - бакалавър, специалност: Хранителна  промишленост и туризъм;
Квалификация: Технолог от Югозападен университет Неофит Рилски Благоевград
Учител по учебна и производствена практика - ОХ от ИУП Сливен

img_504781.png

Илияна Петрова

Учител
 

Преподавател в гимназиален етап по икономика.

Образование - бакалавър по Икономика от УНСС, магистър по Макроикономика от УНСС

184-1842706_transparent-like-a-boss-clip

Румен Тодоров

Учител

теоретично обучение по ПП

Образование - бакалавър по Технология на растителните мазнини и етеричните масла, Университет по хранителни технологии - Пловдив

184-1842706_transparent-like-a-boss-clip

Георги Лобутов

Учител

 

Преподавател по гражданско образование

Образование - висше - бакалавър по Право, Югозападен университет "Неофит Рилски"

img_504781.png

Анна Харалампиева

Учител
 

Преподавател в гимназиален етап по английски език.

Образование - висше - бакалавър

Специалност: Туризъм

Югозападен университет "Неофит Рилски"

184-1842706_transparent-like-a-boss-clip

Борис Стрински

Учител

Теоретично обучение по ПП

Образование - бакалавър по Текстилна техника и технологии

Технически университет София

184-1842706_transparent-like-a-boss-clip

Георги Лобутов

Учител

 

Преподавател по гражданско образование

Образование - висше - бакалавър по Право, Югозападен университет "Неофит Рилски"

 
img_504781.png

Василка Сарафиева

Касиер-домакин
 

img_504781.png

Василка Станкова

ЗАС

img_504781.png

Йорданка Димитрова

Счетоводител

img_504781.png

Надя Мишкова

Технически изпълнител

184-1842706_transparent-like-a-boss-clip

Иван Пилищаров

Огняр

img_504781.png

Антоанета Василева

Домакин

img_504781.png

Ангелина Миланова

Хигиенист

184-1842706_transparent-like-a-boss-clip

Васил Атанасов

Общ работник

img_504781.png

Антоанета Василева

Домакин

 
184-1842706_transparent-like-a-boss-clipart-man-icon-png.png

Николай Ковачев

Заместник-директор
 

теоретично обучениепо ПН - Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

Образование - висше - магистър,

Специалност: Технология на животинскитехранителни продукти, на консервирането и на общественото хранене, квалификация инженер-технолог от Университет по хранителни технологии - Пловдив

Педагогическа правоспособност  от Институт за подготовка на учители - Ямбол

img_504781.png

Пенка Боянова

Учител 

Образование - бакалавър по Стенопис, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"