top of page

КОЛЕКТИВ

Екипът на гимназията се състои от 21 педагогически специалисти, преподаващи по предмети от общото образование и професионалната подготовка. Всички са квалифицирани в предметната си област и мотивирани да дават най-доброто от себе си на своите ученици.

907-2022.jpg

Борислава Хаджийска

Директор
 

Преподавател в гимназиален етап по български език и литература

Образование - висше - магистър, специалност Българска филология, квалификация Учител по български език и литература от Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Ръководство
мм.jpg

Михаил Михайлов

сд.jpg

Снежана Деянова

Заместник-директор по административно-стопанска дейност

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап по География и икономика 

Образование - висше - бакалавър, специалност География, квалификация Бакалавър по география от Софийски университет "Св. Климент Охридски“ следдипломна квалификация Учител по география и икономика от Пловдивски университет Паисий Хилендарски.

Заместник-директор по учебната дейност

 

Образование - висше - магистър, специалност Физика и математика, квалификация Учител по физика и математика от Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Допълнителна квалификация Информатика, Учител по информатика от Софийски университет "Св. Климент Охридски"

БЕЛ
907 кд.jpg

Красимир Димитров

Български език и литература
 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, български език и литература

образование - висше - магистър, специалност Българска филология  и Руски език

квалификация учител по български език и литература от Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

допълнителни курсове

пк.jpg

Полина Кирева

Български език и литература

Учител

Образование - висше - магистър, Българска филология

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

img_504781.png

Десислава Станойкова

Български език и литература

Учител

Образование - висше - магистър, Българска филология

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

да.jpg

Димитрина Апостолова

Математика
 

Преподавател в гимназиален етап по математика.

Образование - висше - бакалавър, специалност Математика 

Образование - висше - магистър по Макроикономика от УНСС

img_504781.png

Соня Китанова

Математика

Образование - висше - магистър,

Специалност: Икономика на туризма (бакалавър) и Финанси и банково дело (магистър.

дм1.jpg

Даяна Михова

Математика и информационни технологии

Образование - висше - бакалавър,

Специалност: Математика и информатика ЮЗУ "Неофит Рилски".

Математика и информатика
Чужд езк
img_504781.png

Христина Хаджискаа

Учител
 

Преподавател в гимназиален етап по английски език.

Образование - висше - бакалавър

Специалност: Право

Югозападен университет "Неофит Рилски"

рд.jpg

Рубинка Димитрова

Учител
 

Преподавател в гимназиален етап, английски език

Образование - висше - бакалавър,

Специалност: История

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново

img_504781.png

Катя Цветкова

Старши учител

 

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, руски език
Образование - висше - магистър, специалност
1. Руска филология
2. Психология

квалификация специалист по руски език и литература от Софийски университет "Св. Климент Охридски"

ете.jpg
img_504781.png
ра.jpg

Елиана Телийска

Радостина Айдарова

Румяна Димитрова

Старши учител
 

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

по Биология и здравно образование

образование - висше - магистър, специалност

1. Биология и химия и квалификация учител по биология и химия от Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

2. Немска филология и квалификация учител по немски език в средните училища от Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Учител
 

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

по Биология и здравно образование

образование - висше - магистър, специалност

Биология и химия и квалификация учител по биология и химия от Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Учител
 

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

по Химия и опазване на околната среда и Физика и астрономия

образование - висше - магистър, специалност

1. Химия и квалификация учител по биология и химия от Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

2. Физика от Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Прирдни науки
Обществени науки
вм.jpg

Ваня Мартинова

Учител
 

Преподавател в гимназиален етап по английски език.

Образование - висше - бакалавър

Специалност: Начална педагогика с чужд език

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

img_504781.png
елена.jpg

Елена Петкова

Учител
 

Преподавател в гимназиален етап по руски език.

Образование - средно

Статут - студент

Специалност: българска филология с руски език ЮЗУ "Неофит Рилски"

SAM_4112.JPG

Елияна Кичева

Старши учител
 

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
по История и цивилизация
образование - висше - магистър, специалност История и география
квалификация Учител по история и география от Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий.

гл.jpg

Георги Лобутов

Учител
 

Преподавател: - общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
по География и икономика
образование - висше - бакалавър,

Образование - висше - бакалавър

Специалност: Право

Югозападен университет "Неофит Рилски" и специалност География, квалификация Бакалавър по география от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ следдипломна квалификация Учител по география и икономика 

ог.jpg

Оля Георгиева

Старши учител

 

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
по Обществени науки образование - висше - магистър, специалност Политология Пр/НПП Учител по философски дисциплини, квалификация магистър по Политология, Пр/НПП Учител по философски дисциплини
от Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград.

сдок.jpg

Свилен Докузов

Учител 

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап по Физическо възпитание и спорт

Образование - бакалавър по Физическо възпитание, Национална спортна академия

дя.jpg

Димитринка Янева

Старши учител
 

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап по Физическо възпитание и спорт Образование - висше - магистър, специалност Физическо възпитание, квалификация Учител по физическо възпитание и треньор по туризъм - ориентиране от Национална спортна академия – София.

христо.jpg

Христо Димитров

Учител 

Учител общообразователен предмет

Образование - бакалавър по изобразително изкуство от Учителски институт "Св. Иван Рилски" Дупница

Изкуство и спот
Професионлна подготовка
мб.jpg

Мариана Бакрачева

Учител методик
 

Теоретично обучение по ПН - Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
Образование - висше - магистър, специалност Технология на животинските хранителни продукти, консервирането и общественото  хранене,
Квалификация: Инженер-технолог от Университет по хранителни технологии - Пловдив допълнителни курсове

serdareva.png

Елена Сердарева

Старши учител
 

Учител теоритично обучение ПН - Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
Образование - висше - магистър, специалност  Общественото  хранене;
Квалификация: Инженер от Университет по хранителни технологии - Пловдив

Участие в обучение на теми:
„Микрорастения“
„Трансемоционална храна“
„Подготовка за състезание по професии“

ап.jpg

Албена Попова

Старши учител

 

Учител теоретично обучение ПН - Пътувания, туризъм и свободно време
Образование - висше - бакалавър, специалност: Хранителна  промишленост и туризъм;
Квалификация: Технолог от Югозападен университет Неофит Рилски Благоевград
Учител по учебна и производствена практика - ОХ от ИУП Сливен

ип.jpg

Илияна Петрова

Учител
 

Преподавател в гимназиален етап по икономика.

Образование - бакалавър по Икономика от УНСС, магистър по Макроикономика от УНСС

184-1842706_transparent-like-a-boss-clip

Румен Тодоров

Учител

практическо обучение по ПП

Образование - бакалавър по Технология на растителните мазнини и етеричните масла, Университет по хранителни технологии - Пловдив

184-1842706_transparent-like-a-boss-clip

Иван Вуков

Учител
 

практическо обучение по ПП

Образование - висше матистър -Туризъм

бс.jpg

Борис Стрински

Учител

Теоретично обучение по ПП

Образование - бакалавър по Текстилна техника и технологии

Технически университет  - София

ах.jpg

Анна Харалампиева

Учител методик
 

Учител методик (практическо обучение в гимназиален етап) 

Образование - висше - бакалавър

Специалност: Туризъм

Югозападен университет "Неофит Рилски"

сн.jpg

Станислав Николов

Учител

 

Учител теоретично обучение в ПН "Хранителни технологии" 

Образование - висше - бакалавър специалност ..... от Университет по хранителни технологии - Пловдив 

йс.jpg

Йорданка Стаменова

Учител 
 

Учител методик (практическо обучение в гимназиален етап) 

Образование - висше - бакалавър

Специалност: Туризъм

Югозападен университет "Неофит Рилски"

img_504781.png

Евелина Машова

Учител

Учител практическо обучение по ПП 

Образование - ..... по ...... от .....

  - гр.

img_504781.png

Валенитна Млекарска

Учител

Учител практическо обучение по ПП 

Образование - ..... по ...... от .....

 Тухнически университет  - София

img_504781.png

Следващ

Учител

Учител практическо обучение по ПП 

Образование - ..... по ...... от .....

 Тухнически университет  - София

184-1842706_transparent-like-a-boss-clip

Ива Вукадинова

Учител

 

Учител теоретично обучение в ПН  

Образование - висше - бакалавър специалност ..... от Технически университет, София.

184-1842706_transparent-like-a-boss-clip

Адриян Белишки

Учител

Учител физическо образование  

Образование - средно

Статут - студент по ...... от .....

 ЮЗУ 

Непедагогически персонал
img_504781.png

Димитрона Апостолова

Касиер-домакин
 

вс.jpg

Василка Станкова

ЗАС

нб.jpg

Надежда Баранска

Счетоводител

img_504781.png

Надя Мишкова

Технически изпълнител

ипил.jpg

Иван Пилищаров

Огняр

img_504781.png

Антоанета Василева

Домакин

img_504781.png

Ангелина Миланова

Хигиенист

ваня.jpg

Иванка Андонова

184-1842706_transparent-like-a-boss-clip

Васко Атанасов

Общ работник

184-1842706_transparent-like-a-boss-clip

Следващият

Медиатор

img_504781.png

Следващият

...

елена.jpg

Калина Милошева

Медиатор

Архив

Хигиенист

184-1842706_transparent-like-a-boss-clipart-man-icon-png.png

Николай Ковачев

Заместник-директор УПД
 

Работил в ПГТ от 1983- 2021 г.

Теоретично обучениепо ПН - Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

Образование - висше - магистър,

Специалност: Технология на животинскитехранителни продукти, на консервирането и на общественото хранене, квалификация инженер-технолог от Университет по хранителни технологии - Пловдив

Педагогическа правоспособност  от Институт за подготовка на учители - Ямбол

img_504781.png

Пенка Боянова

Учител 

Работила в ПГТ от 2019 - 2021 г. като учител по изобразително изкуство

Образование - бакалавър по Стенопис, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

хб.jpg

Христина Бърдарска

Учител
 

Преподавател в гимназиален етап по английски език - 2022/23,

00.

Образование - висше - бакалавър

Специалност: Право

Югозападен университет "Неофит Рилски"

рс.jpg

Радослава Стоянова

Български език и литература

Учител  2022/23

Образование - висше - магистър, Българска филология

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

вб.jpg

Венета Балевска

Старши учител

 

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, руски език
Образование - висше - магистър, специалност
1. Руска филология
2. Психология

квалификация специалист по руски език и литература от Софийски университет "Св. Климент Охридски"

ск.jpg

Светла Костова

Математика
 

Преподавател в гимназиален етап по математика в ПГТ от 2019 до 2023.

Образование - висше - бакалавър, специалност Математика и информатика

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

вас.jpg

Василка Сарафиева

Касиер-домакин
 

от 2006 до 2022 г.

184-1842706_transparent-like-a-boss-clip

Тони Петров

Медиатор

    2022 г.

bottom of page