top of page

Програма "Коменски" 2012/2014 Мностранни партньорства

Ние сме училища от България, Германия, Гърция, Италия, Латвия, Полша и Испания, които искат да работят заедно, за да изградим общ подход по отношение на това как климатът и природата могат да повлияят на естествените местообитания в различните страни. Бихме искали да покажем последствията върху нашето ежедневие и бъдеще.

Проектът „Culture, Climate and Nature - the responsibility for our European future”, разработен от екип на Професионална гимназия по туризъм Самоков, е одобрен за изпълнение от Центъра за развитие на човешките ресурси - София.

Проектът се финансиран от Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот”, Секторна програма „Коменски”, „Многостранни училищни партньорства”. Продължителността му е 2 години. Координатор на проекта е немското училище.

С партньорския проект Коменски бихме искали да разширим нашите международни и европейски дейности, заедно с опита, който сме имали досега като участие в програмата „Учене през целия живот”, но по Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност”

Също така бихме искали да се постигне интеграция на екологията и ИКТ не само в определени проекти, но също така и в редовните уроци. Ние възнамеряваме учениците ни да могат да вземат участие в настоящите дискусии за спестяване на енергия и изменението на климата, както на регионално, така и на глобално ниво.

Изменението на климата е предизвикано от нарастващото потребление на енергия във всяка страна. Младите хора ще трябва да се научат да вземат решения в ежедневния си живот давайки си сметка за въпросите на устойчивото развитие и ресурсите за това.

Намерението на партньорството, е да даде възможност страните да си сътрудничат по теми, които са свързани основно английски, чужди езици, природни науки, история, изкуствата и ИКТ. Всяки среща ще се основава върху конкретна тема (например "Измерване и обмен на данни за времето", "Исторически и човешки аспекти на климата")

Ученици и учители ще комуникират чрез интернет, докато работят заедно по проекти, които те са определили и са планирани на първата международна среща.

Дейностите ще се състоят в събиране на данни с помощта на подвижната метеорологична станция на училището, начертаване на климатограми за конкретния регион и в сравнение с данните от други региони и други страни, провеждане на лабораторни тестове, за да се възпроизвеждат климатични процеси и техните модификации, анализиране на консумацията на енергия, в съответствие с потребителски сметки, за да намерят начини за намаляване на потреблението, особено във връзка с климата, събиране на данни за нашата околна среда и т.н.

Училищен координатор на проекта е Михаил Михайлов

bottom of page