top of page

BG 051РО001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»​

През учебната 2013/2014 г. в училището финкционират 15 клуба, включени са 220 ученици от различни области.

                                                              Наименование на ИИД  

1   клуб    Приятели на математиката    Станка Войнска     
2    клуб    Еколог - озеленяване на интериорни пространства    Росица Пенева     
3    клуб    Запознаване с природата на Рила    Михаил Михайлов     
4    клуб    Фитнес    Димитър Щъркелов     
5    клуб    Спорт за всички    Димитринка Янева     
6    клуб    Медии    Красимир Димитров     
7    клуб    Виртуално пътешествие в европейските столици    Венета Балевска     
8    клуб    Как се управлява туристическа агенция    Надка Николова     
9    клуб    Как се управлява заведение за хранене и развлечение    Албена Попова     
10    клуб    Вековната история на България    Елияна а Кичева     
11    клуб    Кетъринг    Елена Сердарева     
12    клуб    Моите права    Оля Георгиева     
13    клуб    Предай нататък    Мила Иванова     
14    клуб    Теория на играта - как мислят фирмите ?    Иван Петров     
15    клуб    Да си направим клипче    Елена Ковачева    

bottom of page