top of page

Проект BG051PO001 - 3.3.07 - 0001 "Ученически практики”

В проекта през 2014/2015 учебна година са включени 18 ученици от 11 и 12 клас от специалностите "Организация на туризма и свободното време" и "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения". Отчет на директора. Публикации в медиите.

Благодарим за ползотворното сътрудничесто на фирмите партньори по проекта:

"МАРСИ 12" ЕООД

Владимир Кубратов

"Самоков - Боровец" АД

"ИХП Иво Попов"

"ДИЕЛ-2008" ООД

”РИЛА БОРОВЕЦ” АД

ГеоАн

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "МАРКЕТИНГ, ТУРИЗЪМ И ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ"

 

В проекта през 2013/2014 учебна година са включени 25 ученици от специалностите "Организация на туризма и свободното време", "Икономика и мениджмънт" и "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения". Отчет на директора.

Благодарим за ползотворното сътрудничесто на фирмите партньори по проекта:

ЕТ "Петранка Джоргова - Петя"

Самоков - Боровец

Черната котка - оригиналът

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "МАРКЕТИНГ, ТУРИЗЪМ И ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

Община Самоков

"Конкордия - СКЦ"ЕООД

“ТОП ТУРС” ООД

“ДЕЯ -3”

"Никцвет"

“ГБС ТУРС” ЕАД

 

През 2012/2013 година в проекта са включени  27 ученици от специалностите "Организация на туризма и свободното време", "Организация на хотелиерството" и "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения".

Партньори по проекта са 7 фирми, а именно:

  1. ,,Айкон – Боровец"    ЕООД

  2. "Самоков – Боровец" АД

  3. ЕТ "Тодор Георгиев"

  4. "ТЕРА ИНВЕСТМЪНТ" ООД

  5. "Глобус 2000 – Самоков" ООД

  6. "Алпин"  ЕООД

  7. "Черната  котка – оригиналът" ООД

bottom of page