СЛЕД VII КЛАС

Начин на кандидатстване


Приемът на ученици след завършен VII клас (с тест) се извършва централизирано. Ученикът подава в училище определено от Началника на РИО Софийска област в срока по графика следните документи:

1. Заявление за участие в класиране с подредени желания;

2. Копие на удостоверението за завършен VII клас;

3. Копие на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити, когато кандидатства в друга област;

4. Копие от медицинското свидетелство, удостоверяващо, че обучението по съответната специалност не е противопоказно за здравословното състояние на ученика, издадено от лекуващия лекар на ученика.

Балообразуване
Удвоената оценка от изпита по математика.

Удвоената оценката от изпита по БЕЛ.

Оценката по География и икономика от 7 клас.

Оценката по Български език и литература от 7 клас.

СПЕЦИАЛНОСТИ


Специалност: Организация на туризма и свободното време ,
Професия: Организатор на туристическа агентска дейност
с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ език

 


След завършването на обучението ученикът трябва да може:

- да предоставя информация и детайлно да познава предлаганите продукти - дестинация, маршрути, забележителности, допълнителни екскурзии, потенциални рискове и заплахи, визови и паспортни формалности) и/или услуги; климатични, географски и други особености, език, култура,

- прави резервации и настаняване, осигурява самолетни/жп/автобусни/фериботни и други билети, наем на автомобили (рент-а-кар)

- предлага екскурзии, като предоставя информация относно туристически забележителности, атракции, цени и ценови условия, консултира клиентите при избора на пътуване

 

 

 

Компетенции

След приключване на обучението си и овладявайки учебния материал, ученикът придобива редица компетенции. Той ще:

Може правилно и законоцелесъобразно да планира и организира дейността на фирмата;
Познава основните принципи в пазарната икономика;
Използва активно основните инструменти за мениджмънт;
Познава и прилага действащото законодателство и Закона за туризма;
Извършва контрол като добре администрира цялостната дейност на туристическата фирма или хотела;
Притежава нужния обем от знания по маркетинг и реклама и управление на човешките ресурси в туризма;
Владее в необходима степен съвременните информационни и управленски технологии и успешно ще ги прилагана практика;
Владее добре английски език;
Спазва нормите за професионална етика и морал на съвременнния мениджър;
Провежда маркетингови проучвания и осъществява ефективна рекламна кампания.
Възможности за реализация

 

След завършване на специалността „Организация на туризма и свободното време" учениците ще притежават необходимите знания и умения за реализация в следните насоки: туристически агенти, екскурзоводи, аниматори, мениджъри на хотели, управители на заведения, както и възможност за стартиране на самостоятелен бизнес.

________________

Професия: Ресторантьор

Учениците ще придобият знания по:

- създаване на условия и организиране изпълнението на правилата за хигиенни и производствени практики и прилагане на системата HАССР в ресторантьорството;.

- организиране и контролиране технологичния процес за производство на ястия и напитки и тяхното сервиране в ресторанта;

- участие в посрещането, обслужването и изпращането на гостите;

- планиране асортимента от ястия и напитки;

- създаване и въвеждане на нови рецепти;

- контрол на качеството и количеството на храната.

Възможности за реализация

Завършилите курса на обучение могат да постъпват на работа на длъжности: управител на заведение за обществено хранене; управител ресторант; управител снекбар; главен готвач; отговорник търговска зала; салонен управител.


Специалност: Организация на хотелиерството, учебен план

Професия: Хотелиер

 

Компетенции

- да прилага и контролира санитарно-хигиенните изисквания за работа вхотелиерството;

- да прилага уменията по чужд език на работното място;

- да прилага комуникативни умения по бизнес комуникации на чужд език;

- да прилага технологията на туристическото обслужване;

- да оперира с машини и съоръжения в хотелиерството;

- да познава икономиката и мениджмънта в хотелиерството;

- да познава правната уредба в туризма;

- да има познания по културология и делово общуване;

- да има познания по маркетинг и реклама.

Възможности за реализация
Управител на хотел, ръководител, отдел в хотел, управител къмпинг, управител къща за гости, управител мотел, както и да развивате самостоятелен бизнес - хотел, къща за гости и т.н.

© 2023 Професионална гимназия по туризъм 

гр. Самоков, ул."Софийско шосе" 18

тел. 0722 66427 /0897048708

email: pgtsamokov@abv.bg

  • w-facebook
1546878936yftsee.png