НОВИНИ

Обучение от разстояние в електронна среда

27/11/2020

От 29.11.2020 г. до 21.12.2020 г. се въвежда обучение от разстояние в електронна среда

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

09-13.11.2020

Отворени врати

Стартира дистанционно обучение в електронна среда

27 ОКТОМВРИ 2020

В периода 29.10-12.11.2020 г. обучението в ПГТ ще се провежда електронно дистанционно в Microsoft teams

60-годишен юбилей на ПГ по туризъм - Самоков

60 - годишният юбилей на ПГ по туризъм - Самоков беше тържествено отбелязан на 27.09.2019г.

Кръгла маса

На 17 април в библиотеката на ПГ по туризъм по проект Искрата е у всекиго бе проведена Кръгла маса за обсъждане на проблемите и търсене на решение при агресивни ситуации и предприемане на адекватни мерки за справяне с агресивното и жертвеното поведение.

И ти имаш права

Първата половина на месец май като дейност по проект Искрата е у всекиго по програма ДЪГА се реализира кампанията„И ти имаш права!“.

Обучение чрез работа

Иновации в действие

25 СЕПТЕМВРИ 2020

ПГТ се включи в проект "Иновации в действие" за 2020-2021 учебна година.

Прочетете повече

Връчване на дипломи след сесия септември на ДЗИ

2 СЕПТЕМВРИ 2020

Тържествено бяха връчени дипломите след септемврийската сесия на ДЗИ.

ПГТ се включи в проект "Подкрепа за дуалната система за обучение"

3 СЕПТЕМВРИ 2020

Откриване на учебната година

15 СЕПТЕМВРИ 2020

Дейности по интереси

16 СЕПТЕМВРИ 2020

Стартира процедурата по включване в дейности по интереси.

Работна среща

24 СЕПТЕМВРИ 2020