top of page

ПРОЕКТИ

Професионална гимназия по туризъм работи по проекти от 2009 година. 

През годините гимназията е участвала в редица проекти по национални, европейски и международни програми. Опитът показва, че чрез работата по утвърдени програми се постига по-висока мотивация както сред учениците, така и сред персонала. Обмяната на опит неминуемо повишава капацитета на организацията и повишава конкурентоспособността на учениците.

ЕРАЗЪМ+

Като училище, съсредоточено върху професионалното образование, ежегодно осъществяваме ученически практики с цел усвояване на нови знания в страна партньор. Над 200 ученици са осъществили мобилност за последните 10 години. Сред страните, с които сме работили са Германия, Франция, Великобритания, Италия, Гърция.

Гимназията притежава Харта за мобилност и Сертификат за качество.

ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ 

Обмен на иновативни практики в рамките на НП "Иновации в действие". 

Националната програма даде възможност на 16 ученици и 12 учители да осъществят мобилност - посещение на място - да участват в демонстрации и наблюдение на иновациите в гимназия "М. Ломоносов" гр. София. В рамките на четири дни бе  споделен  опит и преживяна промяна в отношението към работата и училището.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Борислава Хаджийска 

Директор

 

0884772747

Също така можете да посетите отделните подстраници на проектите, по които сме работили. 

bottom of page