top of page

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

В сила от 15.09.2023 г. - първи срок

2023/2024

Дневна
форма на обучение

от 8.00  до 16.20

Дуална
система на обучение

от 8.00  до 16.20

Вечерна
форма на обучение

от 17.00  до 21.20

В сила от 15.09.2023 г. - първи срок

2023/2024

Дневна
форма на обучение

от 8.00  до 16.20

Дуална
система на обучение

от 8.00  до 16.20

Вечерна
форма на обучение

от 17.00  до 21.20

АРХИВ

В сила от 05.02.2023 г. - втори срок

2022/2023

Дневна
форма на обучение

от 8.00  до 16.20

Дуална
система на обучение

от 8.00  до 16.20

Вечерна
форма на обучение

от 17.00  до 21.20

В сила от 15.09.2022 г. - първи срок

2022/2023

Дневна
форма на обучение

от 8.00  до 16.20

Дуална
система на обучение

от 8.00  до 16.20

Вечерна
форма на обучение

от 17.00  до 21.20

АРХИВ

В сила от 07.02.2021 г. - втори срок

2021/2022

Дневна
форма на обучение

Вечерна
форма на обучение

Дуална
система на обучение

от 8.00  до 16.20

от 8.00  до 16.20

от 17.00  до 21.20

В сила от 21.11.2021 г. поради епидемичната обстановка в страната

2021/2022

Дневна
форма на обучение

Вечерна
форма на обучение

Дуална
система на обучение

2020/2021

Дневна форма на обучение

Вечерна форма на обучение

2019/2020
bottom of page