top of page

СЪОБЩЕНИЯ

ЗА ДИПЛОМИРАНИ УЧЕНИЦИ НА ПГТ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

ДЗИ 2023/2024

School Application

ОБРАЗОВАНИЕ

ДЗИ

ВАЖНО

Уважаеми родители и ученици,

 

Във връзка с промените в ЗПУО (чл.135а), даващи право на лица, притежаващи диплома за средно образование, по свое желание еднократно в рамките на учебната година на завършването си или на следващата учебна година да положат изпит по реда на държавните зрелостни изпити по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит, върху учебното съдържание, предвидено за изучаване на същия вид подготовка и измененията в Наредба №11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 104а):

 

ВИ ИНФОРМИРАМЕ, че в периода 24-26.04.24г. се подават заявления в ПГТ за полагане на държавен зрелостен изпит по вече положен такъв, върху същия вид подготовка, върху , който е бил положен за придобиване на диплома за средно образование за участие в сесия май- юни 2024 година.

Документът, който се издава от училището е удостоверение за положен изпит по реда на държавните зрелостни изпити.

СВЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В 21 ВЕК

ДИСКУСИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

Team Discussion

ЗАПОВЯДАЙТЕ

Ръководството на ПГТ организира дискусия на тема „Връзката на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование и патриотичното възпитание и нивото на усвояване на ключовите компетентности в I и II гимназиален етап на средното образование“.

Дискусията ще се проведе на 19.03.2024 г. (вторник) от 11:00 часа в сграда 2 на ПГ по туризъм – Самоков на ул. „Отец Паисий“ 21.

Да изразят своето компетентно мнение, са поканени представители на институции, организации и изявени общественици.

Дискусията е отворена и за широката общественост.

САМОКОВСКАТА ЖЕНА И ОБЩЕСТВОТО

ДИСКУСИЯ

САМОКОВКАТА

САМОКОВКАТА

ЗАПОВЯДАЙТЕ

_5931c7fb-d73e-42c1-92d8-b8bc807e2af3.jpeg

Ученици и учители от ПГТ организират дискусия за самоковската жена и нейния принос към обществото ни на 08.03.2024 г. от 12,00 часа в Сграда 1 на училището на ул. "Софийско шосе" № 18.

В дискусията да изкажат своето мнение, са поканени видни самоковски жени.

Дискусията е отворена и за широката общественост.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

КАНДИДАТСТВАЙТЕ!

Gravel Road into the Forest

1.    Социален статус - 10 т.
•    Ученици с починал/и родител/и - 10 т.
•    Ученици, получаващи стипендия поради нисък доход   -10 т.

2. Ученици с хронични заболявания и диспансеризирани при специалист (документ от личен лекар) – за маршрутите, в които няма противопоказания за съответното заболяване;    10 т.
3.    Ученици с успех над Добър 4.00 за I срок на учебната 2023/2024:
•    Успех от 4.00 до 4.49 - 5 т.
•    Успех от 4.50 до 4.99 - 10 т.
•    Успех от 5.00 до 5.49 - 15 т.
•    Успех над 5.50  - 20 т.
4. Ученици с получени награди от олимпиади, състезания, конкурси през учебната 2022/23 г. (копия на грамоти, удостоверения, служебни бележки и др.);    10 т.
5.    Ученици с активно участие в училищния живот: ученически съвет, празник на училището, проектни дейности и инициативи, училищни състезания и конкурси и др.    до 10 т.
6.    Ученици без допуснати отсъствия по неуважителни причини:     10 т.
7. Ученици без наложени санкции, съгласно Правилника за дейността на ПГ по туризъм.    10 т.
Максимален бал:    120 т.

Класирането на учениците, подали заявления, ще се извърши от комисия, определена със заповед на директора на ПГ по туризъм.

При равен брой точки предимство ще имат ученици, които не са участвали по програмата на МОН за миналата учебна година (2022/2023 г.).

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЪЛГАРИЯ – ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ“ СЕ ПОДАВА В СРОК ОТ 12.02.2024 до 20.02.2024 г. при г-н Михайлов

ПРЕМИНАВАНЕ В ОРЕС

Електронно обучение

ВАЖНО

Обучение в Microsoft Teams

Working Coffee

  Уважаеми родители и ученици,

ПГ по туризъм Ви информира, че на ООЩ е взето решението за преминаване в обучение в електронна среда за периода 1-7.02.2024 г.

 

Причината да се преустанови временно учебният процес е високият процент на заболели в областта. 

От Щаба информират, че в понеделник ще има нова среща и ако ситуацията е по-добра, учениците ще се върнат в клас още на 6.02.2024 г.

Учебните занятия ще се провеждат в платформата Microsoft Teams, където са създадени групи по съответните учебни предмети.

Моля всеки ученик, които е забравил потребителското си име и/или паролата си за достъп до Microsoft Teams, да уведоми класния си ръководител.

Най-добър млад барман

Състезание по професиите

УЧАСТВАЙТЕ

Възможност за професионално развитие

Fancy Cocktail

Състезанието за най-добър млад барман ще се проведе на 20.02.2024 г. от 10.00 ч в

сграда №2 в кабинета по сервиране и барманство.

Състезанието ще се проведе в два рунда:

 1. Демонстрация на умения – украса и декорация, а именно ветрило от ябълка и лимонова украса по точно зададени критерии за 3 минути.

 2. Приготвяне на интерпретация на лимонада в 2 дози за 4 минути.

Критерии за оценка:

Първа част – 50 т

 • Точност – 20 т

 • Сръчност – 15 т

 • Бързина – 15 т

Втора част – 50 т

Технология – 30 т

 • Майсторство и боравене с бар инструментариума – 6 т.

 • Общ външен вид на коктейла и оформление на украсата – 6 т.

 • Общо представяне – външен вид, сръчност и рутина на състезателя – 6 т.

 • Спазване лимита от време за приготвяне на коктейла – 6 т.

 • Креативност – 6 т

             Качества на коктейла-20 т

 • Външен вид – 5 т

 • Аромат – 5 т

 • Вкус – 5 т

Температура и баланс на напитката отговаряща за лимонада – 5 т

Участниците трябва да са от 10, 11 и 12 клас. Победителят ще участва на националното състезание, организирано от МОН и АУРХБ. Кандидатите за участие да се обърнат за информация към госпожа Сердарева /предварително ще има демонстрация, разяснения и инструкции, както и възможност за тренировки

Най-добър млад сладкар

Състезание по професиите

УЧАСТВАЙТЕ

Възможност за професионално развитие

Podium with Hearts and Balls

Състезанието за най-добър млад сладкар ще се проведе на 27.02.2024 г. от 09.00 ч в

сграда №2 в учебната кухня.

Състезателите трябва да приготвят пандишпаново руло с крем и плодове по предварително зададена рецепта и да решат тест, който ще покаже знанията им за основни понятия и техники. Рецептата ще бъде дадена на всеки участник при записването, така че той да има възможност да я научи и приготви у дома

Критерии за оценка:

 Първа част – 80 т

 1. Подготовка на продуктите – измерване и разпределяне – познаване на рецептата-10 т

 2. Подбор на съдове и инструменти за работа – знания и познаване на рецептата – 10 т

 3. Използване на техническите средства за работа – демонстрация на умения – 10 т

 4. Топлинен процес – степен на изпичане, съд за печене – 5 т

 5. Оформяне и декорация – демонстрация на умения – 10 т

 6. Хигиена на работа – 10 т

 7. Качество на готовото руло – креативност и новаторство,  външен вид – 10 т

       вкус – 5 т

       аромат – 5 т

       качество на пандишпана – 5 т

 Втора част – 40 т

 Тест – 20 въпроса по 2 точки

 Общ брой точки – 120 т

 Необходимите продукти се осигуряват от училището.  Всеки кандидат заявява допълнителни продукти за декорация и подобряване на вкуса. Участниците трябва да са от 10, 11 и 12 клас.

Победителят ще участва на националното състезание, организирано от МОН и АУРХБ. Кандидатите за участие да се обърнат за информация към госпожа Сердарева /предварително ще има демонстрация, разяснения и инструкции/.

Млади таланти в модата

Състезание по професиите

УЧАСТВАЙТЕ

Възможност за професионално развитие

Young Fashion Models

Състезанието "Млади таланти в модата" в категория "Сръчни ръце" ще се проведе на 30.01.2024 г. от 14.30 часа в сграда 2 на училището. Задача - ушиване на джоб.

Всички желаещи да се запишат за участие да се обърнат за информация към г – н Борис Стрински.

Класираният от журито кандидат на първо място ще участва в националното състезание, организирано от МОН, Българска асоциация за текстил и кожи и Национална асоциация на училищата по мода „Росица Иванова“.    

№  Критерии за оценка     

1. Джоб в готов вид е със зададените размери

2. Джоб в готов вид отговаря на критериите за естетичност

3. Машинните шевове са изработени съобразно изискванията за успоредност и равномерност

4. Спазени са изискванията за широчина на шевовете

5. Краищата на джоба са оформени правилно (без удебеления и без прекъсване на шева)

6. Джобът е подлепен без видими дефекти

7. Ъглите на джоба са еднакви

8. Джобът е с еднакви размери и еднакво оформени краища при закопчаването

9. Има укрепителен шев (затяжки) в най-натоварените зони

10. Изработва джоб в рамките на определеното нормовреме (25 минути)

11. Отчита се и се записва точното време за изработване на джоб, като по този критерий се определя най-бързият състезател

12. Работи като спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

13. Работи напълно самостоятелно

Най-добър млад хотелиер

Състезание по професиите

УЧАСТВАЙТЕ

Възможност за професионално развитие

Състезанието "Най-добър млад хотелиер“ ще се проведе на 19.02.2024 г. от 14.30 часа в сграда 2 на училището.

Всички желаещи да се запишат за участие да се обърнат за информация към г-жа Албена Попова.

Класираният от журито кандидат на първо място ще участва в националното състезание, организирано от МОН, АУРХБ, БХРА и работодатели.

№  Критерии за оценка     МАКС. БРОЙ ТОЧКИ

1. Външен вид и униформено облекло       8

2. Лична хигиена                                               8

3. Организация на работа

   (познава стандарта за посрещане и

    изпращане  на гости)                                  25

4. Прецизност на изпълнение                        9

5. Оригиналност, новаторство,

     креативно мислене (при предлагане

     на допълнителни  услуги, решаване

     на казуси и др.)                                            25

6.  Умение за презентиране на

     български и чужд език. Умение за

     предлагане и рекламиране на

     услуги с цел продажба                               25

Подбор по Еразъм+

Кандидатствайте

Възможност за професионално развитие

Започва подборът на ученици в поредния проект по Еразъм+ с цел стаж на реално работно място.

В подбора могат да участват ученици от 10 -12 клас в ПН Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг и Хранителни технологии.

За участие учениците подават:

Заявление, Служебна бележка по обарзец, Сv и Мотивационно писмо.

Срок за представяне на документите - до 26.01.2024 г.

Документите се предават в канцеларията на училището.

Кандидатствайте

Възможност за професионално развитие

Започва подборът на ученици в поредния проект по Еразъм+ с цел стаж на реално работно място.

В подбора могат да участват ученици от 10 -12 клас в ПН Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг и Хранителни технологии.

За участие учениците подават:

Заявление, Служебна бележка по обарзец, Сv и Мотивационно писмо.

Срок за представяне на документите - до 26.01.2024 г.

Документите се предават в канцеларията на училището.

bottom of page