top of page
Училищни учебни планове 
2023/2024
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

VIII клас

IX клас

ХI клас

VIII клас

Х клас

IX клас

Х клас

XII клас

IX клас

ХI клас

ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

VIII клас

Х клас

Х клас

ХI клас

XII клас

ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

VIII клас

VIII клас

IX клас

X клас

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ - ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ХI клас

ХII клас

XII клас

Училищни учебни планове 2022/2023
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

VIII клас

IX клас

VIII клас

Х клас

VIII клас

Х клас

IX клас

ХI клас

XII клас

ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

IХ клас

IХ клас

Х клас

ХI клас

XII клас

ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

VIII клас

IX клас

X клас

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ - ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ХI клас

ХI клас

XII клас

АРХИВ

Училищни учебни планове 2021/2022
ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

VIII клас

VIII клас

Х клас

ХI клас

IХ клас

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

VIII клас

IX клас

VIII клас

XI клас

XI клас

IX клас

XII клас

X клас

ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

VIII клас

IX клас

bottom of page