КЛАФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

2021/2022

Обучение на учители ПОО по проект ПДСО

  1. Тема на обучението - Нови методи за оценяване – 1 обучение. Обучение за разработване на учебна документация – 1 обучение.

  2. Място на провеждане - Microsoft teams

  3. Период на провеждане - 17-18.06.2022 г.

  4. Начален и краен час - 14,30/8,30

  5. Наименование на обучителната организация - ВУХBТ 

  6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 6