КЛАФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

2022/2023

Обучение на педагогически специалисти

  1. Тема на обучението

  2. Място на провеждане - 

  3. Период на провеждане - 17-18.06.2022 г.

  4. Начален и краен час - 14,30/8,30

  5. Наименование на обучителната организация -

  6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие -