СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНА ГОДИНА 2020 - 2021 г.

КЛАС                         СПЕЦИАЛНОСТ                                                       ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ             БРОЙ СВОБОДНИ

                                                                                                                                                                                         МЕСТА

 

VIII а       Производство на захар и захарни изделия                            дуално система                                      2

VIII а       Организация на хотелиерството                                               дневна                                                      0

VIII б       Производство и обслужване в заведения за

                хранене и развлечение                                                               дневна                                                      0

VIII в       Камериер                                                                                         вечерна                                                    0

IX а         Организация на хотелиерството                                               дуална система                                       1

IX б         Производство и обслужване в заведения за                          дневна                                                      1                                          хранене и развлечение 

 

X а          Кетъринг                                                                                          дуална система                                       1

X б          Организация на хотелиерството                                               дневна                                                       5

X в          Камериер                                                                                          вечерна                                                    5

XI а         Организация на туризма и свободното време                       дневна                                                      3

XII а        Организация на хотелиерството                                               дневна                                                      12

XII б        Производство и обслужване в заведения за                         дуална система                                       10                  

                хранене и развлечение 

Дата на актуализация: 30.04.2021 г.