top of page

СВОБОДНИ МЕСТА

УЧЕБНА ГОДИНА 

 2023/2024

КЛАС                         СПЕЦИАЛНОСТ, ПРОФЕСИЯ                                                ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ                         БРОЙ СВОБОДНИ  МЕСТА

   

VIII а      Производство на кулинарни изделия и напитка, Готвач          дневна                                               2      

 

VIII б      Организация на хотелиерството                                                    дневна                                                7 

 VIII в      Хлебар-сладкар                                                                               дуална система                                  13     

                       

VIII г       Камериер                                                                                              вечерна                                             3

VIII д     Производство на кулинарни изделия и напитка, Готвач          вечерна                                             3   

 

IХ а       Производство на кулинарни изделия и напитка, Готвач          дневна                                                3

IХ б      Организация на туризма и свободното време                             дневна                                                 8

IХ в      Туризъм, Планински водач                                                                дневна                                                 9


IХ г       Камериер                                                                                              вечерна                                                3

Х а       Производство на захар и захарни изделия                             дуална система                                       2

Х а       Производство на кулинарни изделия и напитки                  дуална система                                         1

 

Х б       Организация на хотелиерството                                                   дневна                                                    7

Х в       Производство и обслужване в заведения за                              дневна                                                    6

                хранене и развлечение                                                                                                                        

Х г       Камериер                                                                                             вечерна                                                   3

XI а      Организация на хотелиерството                                                  дневна                                                      1

XI а      Производство на захар и захарни изделия                           дуална система                                           2

XI б      Производство и обслужване в заведения за                            дневна                                                       0     

                                    хранене и развлечение 

XI г       Машинен монтьор                                                                        дневна - ДДПП                                           8

XII а      Организация на хотелиерството                                              дуална система                                         4

XII б      Производство и обслужване в заведения за                           дневна                                                      9     

                                    хранене и развлечение 

XII в       Производство на облекло от текстил                                     дневна - ДДПП                                        14

XII г       Машинен монтьор                                                                       дневна - ДДПП                                        14

      

                   

 Дата на актуализация: 04.10.2023 г.

 2022/2022

КЛАС                         СПЕЦИАЛНОСТ                                                           ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ             БРОЙ СВОБОДНИ

                                                                                                                                                                                         МЕСТА

 

VIII а      Производство на кулинарни изделия и напитка, Готвач          дневна                                                      2

VIII б        Организация на туризма и свободното време                          дневна                                                      7

VIII в       Туризъм, Планински водач                                                              дневна                                                     10

 

VIII г       Камериер                                                                                              вечерна                                                     0

 

IХ а       Производство на кулинарни изделия и напитки                  дуална система                                              1

IХ а       Производство на захар и захарни изделия                             дуална система                                             1

IХ б       Организация на хотелиерството                                                  дневна                                                          8

IХ в       Производство и обслужване в заведения за

                хранене и развлечение                                                                 дневна                                                         9

IХ г       Камериер                                                                                              вечерна                                                       0

IХ а       Производство на захар и захарни изделия                             дуална система                                             1

 

Х а       Организация на хотелиерството                                                   дневна                                                          1

Х б       Производство и обслужване в заведения за

                хранене и развлечение                                                                дневна                                                          0

Х в        Камериер                                                                                           вечерна                                                         0

XI а         Организация на хотелиерството                                               дуална система                                            4

XI б         Производство и обслужване в заведения за                          дневна                                                           3                                          хранене и развлечение 

XI в          Производство на облекло от текстил                                       дневна - ДДПП                                           14

XI г          Машинен монтьор                                                                         дневна - ДДПП                                           14

XII а         Кетъринг                                                                                          дуална система                                            8

XII б         Организация на хотелиерството                                               дневна                                                           8

XII в          Производство на облекло от текстил                                       дневна - ДДПП                                           12

            

 Дата на актуализация: 22.09.2022 г.

АРХИВ

 2021/2022

КЛАС                         СПЕЦИАЛНОСТ                                                       ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ             БРОЙ СВОБОДНИ

                                                                                                                                                                                         МЕСТА

 

VIII а       Производство на захар и захарни изделия                            дуална система                                      2

 

VIII а       Производство на кулинарни изделия и напитки                  дуална система                                      0

VIII б       Организация на хотелиерството                                               дневна                                                      8

VIII в       Производство и обслужване в заведения за

                хранене и развлечение                                                               дневна                                                     10

VIII г       Камериер                                                                                         вечерна                                                     7

IХ а       Производство на захар и захарни изделия                             дуална система                                         0

IХ а       Организация на хотелиерството                                                дневна                                                        0

IХ б       Производство и обслужване в заведения за

                хранене и развлечение                                                               дневна                                                       0

IХ в       Камериер                                                                                          вечерна                                                      0

X а         Организация на хотелиерството                                               дуална система                                        0

X б         Производство и обслужване в заведения за                          дневна                                                       0                                          хранене и развлечение 

XI а         Кетъринг                                                                                          дуална система                                       2

XI б         Организация на хотелиерството                                               дневна                                                      4

X в          Производство на облекло от текстил                                       дневна - ДДПП                                       12

XII а         Организация на туризма и свободното време                     дневна                                                      1

            

 Дата на актуализация: 29.09.2021 г.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНА ГОДИНА 2020 - 2021 г.

КЛАС                         СПЕЦИАЛНОСТ                                                       ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ             БРОЙ СВОБОДНИ

                                                                                                                                                                                         МЕСТА

 

VIII а       Производство на захар и захарни изделия                            дуално система                                      2

VIII а       Организация на хотелиерството                                               дневна                                                      0

VIII б       Производство и обслужване в заведения за

                хранене и развлечение                                                               дневна                                                      0

VIII в       Камериер                                                                                         вечерна                                                    0

IX а         Организация на хотелиерството                                               дуална система                                       1

IX б         Производство и обслужване в заведения за                          дневна                                                      1                                          хранене и развлечение 

 

X а          Кетъринг                                                                                          дуална система                                       1

X б          Организация на хотелиерството                                               дневна                                                       5

X в          Камериер                                                                                          вечерна                                                    5

XI а         Организация на туризма и свободното време                       дневна                                                      3

XII а        Организация на хотелиерството                                               дневна                                                      12

XII б        Производство и обслужване в заведения за                         дуална система                                       10                  

                хранене и развлечение 

Дата на актуализация: 30.04.2021 г.

bottom of page