top of page

Дейности по интереси

ПГТ

16 СЕПТЕМВРИ 2020

Стартира процедурата по включване в дейности по интереси.

Стартира процедурата по включване в дейности по интереси. Учениците могат да избират между:

Албена Попова клуб "Млади екскурзоводи в Самоков"

Оля Георгиева клуб „Дигитални добродетели“

Соня Китанова – клуб „Компютърни мрежи“

Красимир Димитров – клуб „Клуб за дебати през технологиите“

Красимир Димитров – клуб „Сцена“

Елияна Кичева – клуб „Как се прави проучване в интернет“

Димитринка Янева – клуб „Спорт в Самоков“

Елена Сердарева – клуб „Винен туризъм“

Елена Сердарева - клуб „Кулинарен туризъм“

Венета Балевска – клуб „Русские праздники"

bottom of page