top of page

И ти имаш права

ПГТ

Първата половина на месец май като дейност по проект Искрата е у всекиго по програма ДЪГА се реализира кампанията„И ти имаш права!“.

Първата половина на месец май като дейност по проект Искрата е у всекиго по програма ДЪГА се реализира кампанията„И ти имаш права!“. Мероприятието е свързано с популяризирането правата на децата, с призив към творческо себеизразяване. На градския площад активисти раздаваха лисотвки с изписани основни права на децата и пропагандираха за спраявне с агресията чрез средствата на изкуството.

„Проект „Искрата е у всекиго“ се реализира от Фондация „Малък Зограф“ с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по програма „Дъга“ с финансовата помощ на Фондация „Велукс“.

bottom of page