Търсене
  • pgtsamokov

Връчване на удостоверения за завършен първи гимназиален етап


Днес бяха връчени удостоверенията за завършен първи гимназиален етап на учениците от професия "Ресторнтьор", специалност "Кетъринг" в дуална система на обучение и професия "Хотелиер", специалност "Организация на хотелиерството в дневна форма на обучение. Общо 47 ученици получиха документ.


Екипът на ПГ по туризъм пожелава много успехи и стремеж към знанието на завършилите Х клас.


93 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Вече втора година ПГТ изпълнява проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. След предоставената техника - 27 лаптопа за ученици, 7 лаптопа за учители и 6